Mia Marie January 19, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hver uke blir mellom 5000-7000 jobber lagt ut på Mittanbud, hvor enkeltpersoner og også borettslag er forbrukergruppen. Mittanbud er en tjeneste levert av Schibsted Norge SMB as, som tilbyr tjenester fra håndverk, til rengjøring, til transport, og mye mer. Til sammen har de over 160 kategorier med ulike tjenester.

Hvordan fungerer Mittanbud?

Tjenesteyterne hos Mittanbud er bedriftene, og det er faktisk flere bedrifter som får alle sine jobber gjennom Mittanbud.

For å senke transaksjonskostnader legger forbrukeren ut en jobb, deretter kan bedrifter innenfor samme arbeidstype og område fritt svare på jobben og gi tilbud. Forbrukeren vil da selv kunne velge å gå etter billigst tilbud, eller om de vil velge noen basert på kvalitet eller andre preferanser. De får også opp evalueringer og kan se på andres erfaringer med samme bedrift.

Algoritme anbefalinger

Man hører gjerne om at algoritmer er med på å styre hverdagen din og at mange sammenligner det med en form for overvåkning. At det er med å former hverdagen din er det ingen tvil om, og det kan gjerne sammenlignes med kunstig intelligens. Men når det kommer til web sider og Mittanbud så er algoritmer kun et hjelpemiddel.

Allerede på forsiden til Mittanbud blir algoritme brukt. Kunden legger inn et søkeord om hvilke tjeneste en ønsker og så popper det opp ulike tjenester/arbeidstyper og tilbud etter det man ønsker. De bruker algoritmer i flere former, til både kunden og bedrifter. Bedrifter kan lett lete seg frem til ulike jobber, og motsatt.

Skjermbilde hentet fra Mittanbud.no

I Mittanbud er ikke delingsøkonomi relevant, deres tjenester blir hyppig brukt –  og det er heller ikke de som utførere tjenesten, de er kun en «datingtjeneste», som de så fint kaller det, mellom forbruker og tjenestetilbyder.

/Mia

Kilder

https://mittanbud.no/

http://www.krokan.com/arne/