sara.dahlmann January 19, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Mitt anbud er en tjeneste plattform der man kan tilby tjenester som er levert av Schibsted Norge SMB. De tilbyr mange ulike tjenester fra rengjøring, transport håndverk og mer, totalt er det rundt 160 kategorier av de ulike tjenestene de tilbyr. Dette er en plattform som blir flittig brukt hver uke og det blir lagt ut rundt 5000 jobber her hver uke. 

De som er tjenesteyterne på denne plattformen er bedriftene. Denne siden blir brukt på en måte for å senke transaksjonskostnadene ved at forbrukeren legger ut en jobb slik at bedrifter som kan utføre denne jobben kan svare med å gi et tilbud til forbrukeren. Det er vanlig for forbrukerene og få flere tilbud slik at de kan velge hvilke tilbud som passer best for seg. Forbrukerne kan se evalueringer på de forskjellige bedriftene som skal være med på å gjøre det enklere for forbrukeren å velge riktig tilbud. 

Man kan si at algoritmer er med på å forme hverdagen på grunn av at man på en måte blir overvåket og dette igjen kan man knytte og sammenligne med kunstig intelligens, men her knyttet til mitt anbud brukes bare som et hjelpemiddel. Disse algoritmene er tidlig og se på nettsiden ved at forbrukeren kan legge inn et søkeord som gjøt at det popper opp ulike tjenester og de tilbud man måtte ønske. Dette brukes for både forbrukerene og bedriftene, på bedriftenes side gjør dette det enklere å ta kontakt med en kunde som ønsker deres tjeneste.