hvard mars 31, 2022

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bilde av Benjamin Lehman fra Pexels

De tre siste årene har vært spennende med tanke på hvordan man kan innta et marked der kultur og musikk er sentralt. Dette har vært en av mine hovedinteresser. Spesielt strategisk musikk produksjon. Fra 2018 til 2020 studerte jeg musikkdesign på Fagskolen Kristiania. Dette er en linje der man har kombinert lyddesign med musikkproduksjon, men også hvordan man mer strategisk kan sette lyd og musikk til blant annet audiovisuelt materiale og hvordan man produserer musikk, særegent i en kommersiell pop-kontekst. 

Musikkproduksjon er noe jeg har drevet med i over 14år. Jeg har uten om det vanlige, vært interesserte i hvordan man kan kommuniserer gjennom musikk. Strategisk musikkdesign er et fagfelt som mange ikke tenker over i hverdagen, men er absolutt overalt rundt oss. 
I film, tv, spill, reklame, og ikke minst i sosiale medier florerer det av audiovisuelt materielle, som ikke bare skal påvirke primærsansen (synet) men også sekundersansen som er hørselen.  Musikk trigger følelser og sinnsstemninger, dette kan være enormt effektiv hvis man skal kommunisere noe til en målgruppe. Dette blir også omtalt som «Audiovisuell historiefortelling»

Musikkdesign 

Screenshot fra Fagskolens hjemmeside

På Fageskolen lærte vi om hvordan god låtskriving bør være og hva produktiv innspillingsteknikk er. Dette er som regel vesentlig hvis man skal være en dyktig musikkprodusent.

Noe som vi også fikk dykke inn i, var produksjon av populærmusikk. Markedet for populærmusikk er enormt og dette er definitivt relevant for veien jeg går i dag, der jeg jobber som A&R og produsent i et plateselskap.

Produksjon av reklamemusikk, jingles, og lydlogoer blir definert som strategisk musikkdesign. Som nevnt tidligere så er dette noe som vi erfarer daglig når vi blir eksponert for medier, og måten vi fikk lære dette i praksis var veldig spennende. Komposisjon av musikk til spill og film var noe vi jobbet med på fagskolen, og hvordan man kunne skape orkestrale lydbilder ved hjelp av MIDI var en måte vi løste de oppgavene på. 
Hvordan vi produsere moderne podcaster, var også en modul vi fikk erfare. 

Alle disse feltene som vi fikk lære, er noe som jeg interesserer meg for. Og selv om jeg har drevet med musikkproduksjon i over 14 år, så føler jeg at jeg har fortsatt enorme områder å innta i fagfeltet. Blant disse modulene så var det et tema som stakk seg ut, nemlig produksjon av popmusikk. 

Produksjon av EP

Screenshot av min EP på Spotify (Lomx – Value)

Som nevnt tidligere så er dette temaet super relevant i min hverdag som artist-konsulent og produsent.  I vår fordypningsoppgave på fagskolen, så fikk vi velge et tema som vi skulle jobbe med. Da kunne vi velge blant de jeg temaene jeg listet opp tidligere. Først ønsket jeg å fordype meg i komposisjon av musikk til film, men etter en del runder valgte jeg å skifte retning på oppgaven, jeg bestemte meg for å komponere og produsere en EP. EPen skulle være en electronisk/pop inspirert EP, der jeg selv skulle skrive tekst og spille inn min egen vokal. (Link til EP)

En av hovedmålene med fordypningen var å ha en relevant EP som jeg kunne bruke som markedsføringsmateriale av min musikk, samt ha noe konkret å vise til ved fremtidige oppdrag.  Måten jeg også var nødt til å jobbe effektivt for å levere til en gitt deadline er en viktig erfaring som har hatt stor overføringsverdi i min hverdag som produsent. Det jeg føler jeg siter igjen med etter denne prosessen var å skape noe som kunne vise til kunstnerisk frihet, men også være kommersiell og ikke minst relevant for en konkurrerende musikkbransje. Det å skape noe som skiller seg ut i mengden, men samtidig er forståelig for et allment øre. 

Marked og musikk

Bilde av Moose Photos fra Pexels

Det å få komme inn i et såpas kreativ og bransjerelevant miljø var en enorm boost for hvordan musikken min tok en retning. Det at jeg i dag har fått muligheten til å leve mer eller mindre av noe jeg drømmer om, og få en fot innenfor en bransje jeg er interesert i, er ekstremt givende. Jeg tror absolutt at denne faglige kompetansen fra fagskolen spiler en vesentlig rolle i nettopp dette. jeg er meget takknemlig for det!

Det at jeg også tar en bachelor i innovasjon og forretningsutvikling grunner mye i min drøm om å kunne kombinere musikk og marked. I en musikkindustri der store monopolistiske plateselskaper (med relativt gamle forretningsmodeller) styrer markedet, er innovasjon som distrupterer nødvendig, og her tror jeg det er mye upløyd mark å høste. 

Derfor tror jeg at en kombinasjon av kreativitet og relevant markedsforståelse kan sette konkret og strategisk retting på hvordan kultur og musikk forhåpentligvis kan skape resurser for mange flere en det som er tilfelle i dag. 

Kilder: https://www.kristiania.no/studier/fagskole/musikkdesign/