Robert januar 18, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

De siste årene har det kommet stadig nye tjenester innenfor
delingsøkonomien. Vi skal se litt nærmere på en av disse tjenestene, og hva
begrepet delingsøkonomi innebærer.

Hva er delingsøkonomi?

Hovedprinsippet til delingsøkonomi er basert på en forretningsmodell der privatpersoner kan benytte seg av tjenester fra hverandre. Modellen bygger på at det skal være enkelt å leie ut tjenester/ ressurser, som ikke får utnyttet sitt fulle potensiale. Privatpersoner ønsker å selge tjenester eller leie ut eiendeler der det blir tatt i bruk formidlingstjenester. Disse tjenestene tilbys gjennom plattformer, ofte digitalt, som for eksempel en nettside eller en app. Prinsippet bak disse plattformene er at det skal være en enkel prosess for tilbyder og bruker å komme i kontakt med hverandre. Dette gjør at transaksjonskostnadene kan senkes.

Bildelingsplattform i Norge

Nabobil er en plattform som gjør det mulig for privatpersoner å dele ressurser med hverandre. Tjenesten er en delingsplattform, eller en markedsplass, som kobler sammen mennesker som trenger en bil med de som ønsker å leie ut en bil. Med deres app og nettside kan du ved få tastetrykk finne en bil i nærheten av deg om du skulle trenge det. For eksempel om du bare skal ut et lite ærend, eller om du skal på hyttetur. E24 skriver i 2019 at Nabobil er den største bildelingstjenesten i Norge, og er tilstede i 200 kommuner og 90 norske byer. Oslo er den byen der det er størst aktivitet, og står for 65% av leieforholdene. I 2019 ble Nabobil kjøpt opp av Getaround, som er den største bildelingsaktøren i verden. Nabobil skaper også nettverkseffekter ved at de stadig vokser i antall brukere. Samtidig vokser effekten ved at brukere poster bilder av biler og skriver anmeldelser av tjenestene på deres nettsider og på Facebook.

Målgruppen og tjenesteytere til Nabobil kan deles opp på denne måten:

 • Personer 20+ med førerkort klasse B.
 • De som har behov for bil, for kortere eller lengre tid
 • De som ønsker å leie ut bilen sin
 • Personer i byer/kommuner der Nabobil finnes
 • Mennesker som ikke eier egen bil
Bilde hentet fra Pexels.com

Hvordan senker tjenesten transaksjonskostnadene?

Når man skal gjøre et valg av en slik tjeneste kan det påløpe transaksjonskostnader. Kort forklart, er dette de hjelpemidlene vi tar i bruk for å finne det beste alternativet, når vi skal kjøpe et produkt eller tjeneste. Arne Krokan fortalte i forelesning at det finnes seks forskjellige former innenfor kategorien:

 • Søkekostnader – Hva er de mest aktuelle alternativene å velge mellom? Nabobil er raskt tilgjengelige gjennom Google. De har enkle søkefunksjoner når du går inn på hjemmesiden eller app. Der kan du enkelt fylle ut felter for din lokasjon, når du ønsker å leie og hvilken kjørelengde du trenger.  Siden trykker du på feltet «vis biler» og tilgjengelige biler i ditt område vises. Bilene blir anbefalt i forhold til hvor nærme deg de er.
 • Informasjonskostnader – Hvordan skal man skaffe seg informasjon om de forskjellige alternativene? Nabobil har opprettet et stjernesystem fra 1-5, så her kan brukerne se når det trykkes på «vis biler». De med høyest rating dukker opp først i søket. Her kan man også se hvor nærme bilen er, og hva brukere har skrevet om bilen. Når du klikker inn på ønsket bil får du i tillegg informasjon om svarprosent, responstiden til utleier og ytterligere informasjon om bilen. Slik kan brukere opparbeide den nødvendige tilliten, som skal til for at andre skal kunne ønske å leie.
 • Forhandlingskostnader – Finne ut hva man må betale for bilen som ønskes leid. Prisene for bilen du ønsker å leie står i annonsene. Etter anbefaling fra Nabobil blir priser satt etter hvor stor etterspørselen er.
 • Beslutningskostnader – Bestemme seg for hvilken bil man ønsker å leie. Nabobil har en god oversikt over bilene som er i nærheten av deg. Du finner enkelt frem til pris, renomme, informasjon om bruker og bil.
 • Evalueringskostnader – Har vi fått det vi har betalt for? Har tjenesten innfridd det den lovte på forhånd og underveis i leieperioden? Etter at man har benyttet tjenesten kan man vurdere den. Her kan man gi utleier stjerner, og man kan skrive en evaluering av hvordan opplevelsen og prosessen fungerte.
 • Tvangskostnader – Hvordan får man igjen pengene om man er misfornøyd? Nabobil har en egen side der vilkår blir beskrevet både for leietakere og utleiere. Man har også mulighet til å sende mail, eller ringe ved eventuelle klager. Alvorlige klager vil kunne føre til utestengelse fra plattformen. Det er også mulighet til å kontakte support ved eventuelt annen mistillit. Ved henting og levering må leietaker fylle ut et skjema i Nabobil sin app. Her skal man laste opp fem bilder av bilen, for å kunne dokumentere bilens tilstand. Disse bildene blir brukt i behandling av skadesaker.

Disse kostnadene ved bruk av Nabobil vil være lave. Det er raskt å finne frem på nettsiden eller appen. Prisen er lett tilgjengelig. Tidsbruken vil være lav, men man er avhengig av at utleier svarer raskt, og at det er tilgjengelige biler i området der en ønsker å leie. Ulempen kan være hvis man må avbestille senere enn 24 timer før leie da det vil påløpe ekstra kostnader.

Bilde hentet fra Pixabay.com

Nabobil er et godt alternativ for deg som ønsker å leie eller leie ut en bil. Det fremstår som en god plattform, og Nabobil virker troverdige gjennom god informasjon på hjemmeside og i app. Seriøsiteten ved tjenesten blir også styrket gjennom at man kan vurdere andre, og at man må verifisere seg med mail, telefon og BankID før man skal ta den i bruk. Samtidig er det lett å navigere seg frem på deres sider, og finne den informasjonen man skulle trenge. Det er en enkel prosess å skulle leie eller leie ut bilen sin gjennom Nabobil.

Bilde hentet fra Pexels.com:

https://www.pexels.com/photo/car-driving-keys-repair-97079/

Bilde hentet fra Pixabay.com:

https://pixabay.com/illustrations/shake-hand-buy-car-deal-automotive-3677534/

Kilder:

Arne Krokan blogg: http://www.krokan.com/arne/

E24. Sist oppdatert: 21.07.2019. «Nabobil i fortsatt millionunderskudd – venter store investeringer i 2019». Hentet 17.01.2020 fra: https://e24.no/naeringsliv/i/8mjPrW/nabobil-i-fortsatt-millionunderskudd-venter-store-investeringer-i-2019

Kampanje. Sist oppdatert: 25.06.2019. «Bildelingsgigant kjøper Nabobil for 105 millioner:- vil gjøre bildeling til noe alle kan være med på». Hentet 17.01.2020 fra: https://kampanje.com/tech/2019/06/bildelingsgigant-kjoper-nabobil-for-105-millioner/

Nabobil. Sist oppdatert: 17.08.2017. «Vilkår for leietakere». Hentet 17.01.2020 fra: https://nabobil.no/vilkaar_leietaker

Nabobil. Sist oppdatert: 17.08.2020. «Vilkår for utleiere». Hentet 17.01.2020 fra: https://nabobil.no/vilkaar_utleier

Nabobil sin hjemmeside: https://nabobil.no/