fridaengan January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kunstig intelligens er teknologi som fremstår som “intelligent” fordi den mer eller mindre styrer seg selv. Dette kan for eksempel være roboter som utfører arbeidsoppgaver på egenhand uten menneskelig hjelp, men eksempler som er mer kjent for folk flest er kanskje gjenkjenning av fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning. Dette er teknologi som er blitt mer og mer tatt i bruk de siste årene.

Det utvikles hele tiden kunstig intelligens i alle mulige former, men hovedformålet er som regel at teknologien skal kunne erstatte enkle arbeidsoppgaver. Eksempelvis er det allerede blitt tatt i bruk roboter som utfører enkle operasjoner på flere sykehus, dog med hjelp av kirurger som styrer de. Disse videreutvikles hele tiden og det er derfor grunn til å tro at de etterhvert vil kunne utføre operasjoner uten hjelp fra kirurg.

Er kunstig intelligens utelukkende positivt?

Det er ikke vanskelig å ramse opp de positive sidene ved kunstig intelligens, for eksempel ved at det både sparer arbeidsplasser for ressurser og tid. Men vil det si at det kun er positivt? Hvordan vil mennesker i fremtiden reagere på å møte roboter i stedet for mennesker på for eksempel sykehjem, resepsjoner eller på bussen? Kan det tenkes at effektiviteten av kunstig intelligens kan gå på bekostning av verdien av å ha mennesker i ulike stillinger?

Roboter som medarbeidere

Se for deg at en av foreldrene eller besteforeldrene dine havner på sykehjem. Hvordan ville du reagert om du visste at det var flere av de som arbeidet der som faktisk ikke var mennesker men roboter? Det er et kjent problem at det både er sykepleiermangel og mangel på arbeidskraft på sykehjem, men vil det være positivt å sette roboter inn i stillinger der kontra å bruke mer penger på menneskelig arbeidskraft?

Etiske retningslinjer

Personlig mener jeg at kunstig intelligens vil kunne være positivt ved at det kan spare både bedrifter og enkeltpersoner for tid og penger. For eksempel ser vi noe av dette i mange dagligvarekjeder i dag hvor de har selvbetjente kasser. Dette sparer både selve butikken for tid og ressurser i form av at de ikke trenger like mange mennesker på jobb, men det er fortsatt valgfritt om man ønsker å gå i selvbetjent eller vanlig kasse. Jeg mener dette er en god løsning fordi det ikke nødvendigvis erstatter mennesker, men fungerer som en hjelpende hånd. Uansett vil jeg tro at man burde ha strenge etiske retningslinjer når det kommer til kunstig intelligens for at dette skal fungere i lengden og ikke ødelegge for enkeltpersoners mulighet til jobb men også for selve næringslivet.