martineschogren mars 29, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vurderer du native annonsering? Da bør du lese dette. Virksomheter som har forstått fremtiden vet at året 2018 innebærer nødvendigheten for nye markedsføringsmetoder. Moderne markedsføring inneholder mange viktige begreper; i følgende innlegg har jeg utarbeidet en oversikt over native advertising som er en trend mange eksperter mener kommer til å ertsatte tradisjonelle bannere. 

Native andvertising Begrepet inkluderer både Integrert annonsering og artikler som ser ut som redaksjonelt innhold – men som egentlig er sponset av en annonsør. Dette er en annonseform hvor virksomheter eller merkevarer betaler for plassering av innhold på eksterne mediekanaler kledd i publikasjonens drakt og som imøtekommer kundemålgruppens forventinger. Som publisert på chilipublications.no er integrert annonsering betalt innhold på en ekstern medieplattform, som differensierer seg fra tradisjonell bannerannonsering som kjemper om oppmerksomheten og nærmest tvinger brukeren til å klikke. Annonsene er gjerne utformet slik at den ser ut som redaksjonelt innhold og samsvarer med øvrig innhold på nettstedet hvor den vises. For integrert annonsering skal dermed innholdsproduksjonen samsvare med mediets innhold og form, og innholdselementene skal formidles med hensyn til mediets målgruppe og dens egenart.

Native artikler utformet som redaksjonelt innhold på kampanje.no: merket med «reklame»

Annonseinnhold som er utformet som redaksjonelt innhold har som Jonas Bjørnstad  skriver langt bedre klikkrate og blir ikke ignorert i samme grad ved at annonsene er utformet for å passe inn i nettsidenes øvrige redaksjonelle innhold, som mottakerne i utgangspunktet er interessert i å lese. Til tross for at annonsebannerne er merket med «annonse» eller «betalt innhold» vil budskapet – dersom det er relevant – ofte være mer passende for mottakernes interne bannerfilter. Videre skriver Bjørnstad at native annonser tvinger frem behovet for relevans mellom annonseutforming, forventinger som gis i annonsen, og mediet det annonseres i. En godt utformet native annonse skaper dermed riktige forventinger for mottakeren som klikker seg fra annonsen til landingssiden.

Sammen med nyttige kilder og viktige punkter oppsummert av chilipublucations.no.vil følgende oppsummering være viktig å ta i betrakting;

Definer målet og målgruppen først; Ulike mål krever ulike løsninger, hvor riktig kontekst er avgjørende. Grundig utarbeidelse i kundeinnsikt vil gi indikasjoner på hvilke medier som best når din målgruppe og dine mål. Velg å samarbeide med medier som viser til tilsvarende arbeid med gode resultater, og som har etablerte prosesser for oppfølgning av annonseringen underveis i prosessen.  Analyse av distribusjonsmediets tidligere publiseringer er nødvendig for å tilegne seg kunnskap om deres temaer og vinklinger på artikler, saker og annonser.

Velg medier som er en god match med merkevaren; Integrert annonsering er en annonseform som matcher form og funksjon til brukeropplevelsen der den er plassert, hvor innhold og form på innholdet må samsvare med det nettbrukerne er ute etter, setter pris på og ønsker å trykke inn på den konkrete digitale plattformen. Merkevaren må samsvare med mediet for å øke sannsynligheten for at målgruppen gir oppmerksomhet til- og oppleve verdien i innholdet. Medieplattformen skal gjerne inkludere andre «native ads» med samsvarende kvalitet for å øke sannsynligheten for interesse hos leseren; kvalitetsindikatorer vil påvirke grad av tillit og kredibilitet.

Landingssiden; Det anbefales at artikkelen som leses på mediets plattform, har tilhørende lenker til landingssiden som guider leseren til merkevarens egen nettside for mer interessant innhold.

Involver mediene i dine mål og ambisjoner; Dersom mediene bistår i prosessen kan native kampanjer generere bedre overordnede resultater. Utgangspunktet for et godt samarbeid er realistiske målsettinger og relevante KPIer som analyseres gjennom prosessens forløp.

Vær opptatt av kvalitet; Den optimale integrerte annonsen konkurrerer reelt med distribusjonsmediets egne saker; kvaliteten må dermed matche det ubetalte. Lag innhold som er minneverdig; innhold som oppfordrer til delingsmekanismer, innhold som leseren ønsker mer av og innhold som har en verdi for mottakeren. Annonsørene må tenke nytte, inspirasjon og kunnskap i sin informasjonsformidling i motsetning til rene salgs-budskap. Mediene skal selv benyttes som sparringspartner for tematikk, form og innhold; medieplattformene har god kundeinnsikt over egen målgruppe som kan benyttes for å produsere riktig innhold.

Krev det lille ekstra; Sørg for kontinuerlig overvåkning for å fastsette forbedringspotensialer under kampanjen. Enda viktigere; sørg for å kommunisere nye innsikter gjennom tette dialoger med mediet som benyttes. Sørg for at medieplattformen tilegner seg mer data enn visninger og klikk. Ale linker skal inkludere tagger slik at du som virksomhet selv kan måle resultatene av annonseringen i etterkant og føre statistikk over kampanjene.

Context is kind; Sist men også viktigst omhandler integrert annonsering om å finne korrekt og relevant kontekst for å plassere innholdet; tema, form og hvordan mediet leses, brukes og oppsøkes. For å forstå hva virksomheten kan hente ut av å stå i korrekt kontekst, må den også forstå hva brukerne av mediet trigges, påvirkes og reagerer på.

Native annonser på DN.no utformet for nettsidens målsatte kundemålgruppe og plattformens egenart, med direkte linker til landingssiden

Måle, analysere og optimalisere native annonser Når annonsen er laget og annonsevisningen er i gang starter arbeidet; i form av måling, analysering og optimalisering. Oppsummert av Jonas Bjørnstad er følgende punkter viktig å måle og analysere i forbindelse med annonseringen;

Klikkfrekvens; Forteller hvor godt annonsen konverterer fra visninger til klikk, med hensikt å måle hvor mange klikk annonsen oppnår. Konverteringsrate; En konvertering innebærer en konkret handling som er lagt opp til at den besøkende skal utføre  på siden. Konverteringsraten indikerer hvor godt landingssiden fungerer. Pris per konvertering; Kostnad per konvertering som både kan inkludere konkrete annonsekostnader, annonseproduksjon og kostnad ved løpende oppfølgning.

Resultat; Med en godt utarbeidet stragi på trender, målgrupper og optimalisert visualisering av innholdet kan virksomheter oppnå god avkastning på å investere i native annonser. Dersom virksomheten er dedikert til å arbeide med innholdet, kan native advertising være en effektiv metode for å oppnå synlighet, merkevarebevissthet og kjennskapen til din web- og virksomhet. Oppsummert vil en godt utarbeidet annonse skape trafikk; med godt innhold vil nye besøkende bli returnerende besøkende, og derretter kunder som deler innholdet i sosiale medier og påvirker søkemotorer til å annerkjenne virksomheten som en respektert nettside som fortjener god plassering. 

Nyttige lenker og kilder:

Slik kan native annonsering booste din leadsgenerering

Smarte verktøy for sosiale medier

Hva er native advertising og passer det til min bedrift