JonasAasterud februar 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Nettverkseffekter

Veldig enkelt
forklart, så er nettverkseffekt når 1+1 blir større enn 2.

Nettverkseffekter
oppstår når en ny bruker av en tjeneste eller gode skaper en ny verdi for
brukere som allerede bruker denne tjenesten. For eksempel; telefonene blir mer
nyttige dersom det er flere som eier en telefon.  

Disse nettverkseffektene skaper en
positiv spiral ved at antall forbindelser mellom deltakerne i nettverket vokser
mye raskere enn antall deltakere.

Metcalfes lov

Metcalfes
lov sier at nytten av et kommunikasjonssystem vokser proporsjonalt med antall
brukere av systemet. Det klassiske eksempelet på Metcalfes lov er en
telefaksmaskin. Dersom det bare er en person som har en telefaks, har den null
verdi. Dersom to personer har telefaks, kan de sende beskjeder til hverandre.
Når en tredje person har en telefaks, vil verdien av de to første stige, og
sånn vil det fortsette. Verdien vokser sammen med antallet telefaks-maskiner.

https://no.wikipedia.org/wiki/Metcalfes_lov

Increasing return

Increasing
returns er for de som leverer sine tjenester digitalt. Det handler om at avkastningen
vil stige i samsvar når den digitale tjenesten øker i størrelse.

Prinsippet er
at man tjener mer penger når flere bruker tjenesten. Prisen å drive en digital
tjeneste er den samme om det er 200 eller 200.000 besøkende, så poenget er at
man må skaffe seg så mange besøkende til sine nettsider som mulig.