oleaaknes mars 17, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

vi er nå over første delen av Digtial markedsføring, første eksamen er levert og vi er nå over i en bolk der vi skal fokusere mer på sosial kommunikasjon og på bedriftenes tilnærming til FNs bærekraftsmål.

Vår foreleser Cecilie Staude har derfor gitt oss i oppgave å velge en bedrift der vi skal se nærmere på hvilke bærekraftsmål bedriften benytter og kan benytte mer av. I den anledning har min eksamens gruppe valgt å skrive om Nordic Choice, dette var et naturlig valg med Nordic Choice siden hotellkjeden er ekstremt bevist på FNs berekraftsmsl og bruker alt mange av dem.

Hvilket bærekraftsmål er mest relevant for Nordic Choice

i den siste tiden har Nordic Choice vært i front for å være en bærekraftig bedrift. de har jobbet målrettet og strukturert for å bidra til at samfunnet når FNs bærekraftsmål. På Nordic Choice sine nettsider skryter hotellkjeden av at alle hotellene er «ISO 14001-sertifisert» dette er en sertifiserin som blir gitt av miljøfyrtårnet der bedrifter får en sertifisering for å jobbe mot bærekraftsmålene. sertifiseringen blir gitt ved å bli endel av miljøfyrtårnet, da vil bedriften få konkrete verktøy som hjelper bedriften med å bli mer effektiv og lønnsom virksomhet. Områder dette hjelper på er arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport hvor aktuelle temaer som gmatsvinn og plast er inkludert

Slutt på unødvendige plastprodukter er et av de store miljøtiltakene Nordic Choice retter seg etter. målet til bedriften er å kutte ut all unødvendig plastprodukter for å spare miljøet så mye som mulig. dette kan bygges opp mot bærekraftsmålet Ansvarlig forbruk og produksjon.

Alle hotell som kan, skal drives av fornybar energi er et miljøtiltak der hoteller i Nordic Choice som kan skal bruke energi som er miljøvenleg, dette har direkte kontakt med Bærekraftsmålet om Bærekraftig byer og samfunn. videre sier bedriften at de jobber med teknologi som skal redusere vannforbruket på alle deres hoteller, hotellkjeden har satt seg som mål om å redusere vannforbruket pr gjest ned til 180l per gjestedøgn innen 2021, her jobber Nordic Choice direkte med målet om Rent vann og sanitærforhold, bedriften jobber også med å kytte ned på bruk av kjemikalier som skylles ut i havet.

Vi ser at Nordic Choice jobber aktivt for samarbeid for å nå målene, de går foran i bransjen og er ute etter å være den mest miljøvennlige bedriften i Norden. vi ser at det er mange mål de benytter men de knytter seg ofte inn i hverandre. derfor valgte jeg å ta de mest sentrale.

hvorfor er disse mest samfunnsrelevante?

når vi ser på hvilket bærekraftsmål som er samfunnsrelevant ser vi på de målene som er med på å hjelpe samfunnet med å nå målene som skal nås. bedriftene er den største faktoren for at bærekraftsmålene skal nås innen 2030. vi ser at de som omhandler samfunnet mest er nok rant vann og sanitærforhold, bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimaendringene, anstendig arbeid og økonomisk vekst utrydde fattigdom, mindre ulikhet og samarbeid for å nå målene er de som henger høyest i Norge i dag.