heddawetter april 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette blogg innlegget skal jeg snakke om valg av kommunikasjonskanal av hotellkjeden Nordic Choice. I denne delen av kurset til Cecilie Staude har vi lært om hvordan valg av kommunikasjonskanal fungerer og hvordan å finne best mulig kanal for vårt produkt/tjeneste/bedrift som vi har valgt til vår eksamens oppgave.

Mediavalg

Før vi kan velge ulike media kanaler som passer for vår bedrift, må man ha et kommunikasjon plan, siden vi må vite hvilken situvajson vi skal forandre. Etter vi har begynt med en kommunikasjons plan, må vi finne et hvilket mål, og budskap vi skal presentere og hvem vi skal nå. Etter vi har valgt dette kan vi begynne å se på hvilke kanaler passer best for oss. Måten å finne riktige kanaler er mediavalgmodellen.

Bilde: https://www.dig2100.no/hvordan-velge-rett-kanal/

Media valg modellen er en modell som er laget for å hjelpe bedrifter velge riktige kanaler for deres budskap. Mediavalgmodellen er satt opp av fire punkter, presentasjonsegenskaper,distribusjonegenskaper, reaksjonsgenskaper og prisegenskaper.

Presentasjonsegenskaper er evnen kanalen har å presentere budskapet for mottakere. F.eks. med video, bilde, lyd, farger og form. Det er viktig i denne delen av modellen å presentere budskapet måten som vekker størst reaksjoner hos den valgte målgruppen.

Distribusjonegenskaper er mediets evne til å formidle budskapet til de ulike segmentene. Hvilken evne har det valgte medie til å spre budskapet? Hvor ofte skal vi kommunisere? 

Reaksjonsegenskaper handler om situasjonen hvor lesere er mottakelig for påvirkning og for å utnytte mulighetene som konteksten gir. Et eksempel er man finner formålet med media.

Målgruppen

Målgruppen vi har valgt å fokusere på er kunder i alderen av 20-50 år. Grunnet til dette er at i et hotell er det mange ulike kunder, det vil si at det er en del ulike segmenter å forholde seg til. I alder grupper 20-50 får vi inn de fleste segmentene og de som er interessert i den grønne fremtiden. I et hotell har som regel hoved segmente turister, business/konferanser og in house. In house vil se de kundene som bruker hotellet sine tilbud, som spa, resturante, bar uten å bo på hotellet. Ved valg av denne alders gruppen vet vi at sosiale kanaler brukes aktivt.

Sosiale kanaler

Sosiale medier som en markedslringkanal er den raskete måten å få frem deres budskap, grunnen til dette er at sosiale medier har eksplodert de siste 10 årene, og den dag i dag er flere personer gjennomsnitt 35 timer på mobilen sin i uken. Sosiale medier har gitt markedsfører mulighetene til å spre budskapet sitt på en enkel og privat måte. De kan nå 10 ganger flere kunder takket være sosiale medier, det er også lettere å skaffe nye kunder.

sosiale medier
Bilde: https://erikfalkhanseniogs.com/2017/06/19/sosiale-medier-en-jobbsokers-drommeverden-del-2/

Nordic Choice bruker aktiv den dag idag, Facebook, Instagram og Linkin som er kanaler vi forsetter å jobbe med i eksamen vår grunnet til at alle disse kanalene har høye tall i Ipsos, og gir høy eksponering.

Kilder: