ninamagnussen January 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I løpet av den siste uken har professor Arne Krokan blant annet rettet fokuset mot teknologisk utvikling, og hvordan dette er med på å binde verden sammen. Internett har gjort det mulig for mennesker å kommunisere på tvers av landegrenser, og vi har tilgang til nesten hva som helst via smarttelefonene våre. På den andre siden har jeg lyst til å sette spørsmålstegn ved denne digitaliseringen, og se på hva det gjør med livene våre – både de positive, men også de kanskje negative sidene.

Vi trenger ikke gå mange år tilbake før det var vanskelig å forutse hvordan verden kom til å se ut i 2020. For mange av oss er det vanskelig å tenke seg et liv uten internett og sosiale medier, til tross for at «World Wide Web» ikke så dagens lys før på starten av 90-tallet, og at det vi kjenner som sosiale medier kun har vært en del av oss i litt over et tiår. Men den teknologiske utviklingen har også vært så mye mer enn bare nettet. Etterhvert som vi utvikler oss, digitaliserer vi mer og mer.

Netflix kom i 2011 med serien «Black Mirror», som tar for seg det moderne samfunn og ser på mulige konsekvenser av dette. Og det som for bare få år siden virket som en fjern virkelighet, er plutselig på vei til å bli en del av samfunnet vårt. Selvkjørende biler er snart et faktum, vi kan betale for dagligvarer på selvbetjeningskasser, og dersom forskere har rett vil 70% av kjøttet vi spiser være lab-produsert innen 2030. Vi har for litt siden begynt å forstå det faktum at vi står overfor en klimakrise, og vi forsøker å handle. Men legger vi litt for mye lit til teknologien, og litt for lite til menneskene? Det produseres EL-biler som skal kutte utslipp, og vi prøver å reise mer med kollektivtransport. Men tenker vi for kortsiktig? Er denne digitaliseringen langsiktig, eller tenker vi for kort frem i tid?

Vi gagnes på mange måter av den teknologiske utviklingen vi ser i samfunnet, men det er likevel viktig å sette spørsmålstegn ved om vi ikke lener oss for mye på teknologien. Og ikke minst om vi faktisk ser konsekvensene av de valgene vi tar. Tar vi for enkle valg for å spare oss selv for bryderiet? Tenker vi på kostnadene av at det blir mindre arbeidsplasser når vi digitaliserer alt? Og vil økonomien egentlig vokse?

Jeg tror det er viktig å sette spørsmålstegn ved dette, selv om jeg ikke har noen konklusjon. Det eneste jeg kan konkludere med er at teknologien spiller en viktig rolle i mitt liv, samtidig som at jeg kjenner meg litt redd for om vi blir for avhengig av den.