hvard april 6, 2022

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Photo by Chris Montgomery on Unsplash

(Et enkelt sammendrag av gratiskurset: Networking basics av Paul Pesek.)

Å bygge nytt karriererettet nettverk kan ofte føles tungt og lite overkommelig. Men det å utvide sitt nettverk er som regel den mest avgjørende grunnen til at man for den rette jobben. 

En god start kan være å bli bevist på sin profesjonelle identitet. Som student tenker man ofte at den karrieremessige og profesjonelle tilnærmingen i livet starter når man kommer ut i det relevante yrket. Denne måten å tenke på, kan medføre at man sitter og venter på noe som nødvendigvis ikke kommer. Det å bruke studietiden til å identifisere seg mer mot ønsket profesjon, gjør at studentmentaliteten minsker og yrkesmentaliteten øker. Så hvorfor er måten man ser på seg, relevant for å bygge nettverk? 

Det er alltid noen som er yrkesmessig der man ønsker å være.

Alt handler om hvordan man møter disse menneskene. Hvis man møter de som en student, kan man ofte tenke at det er et stort gap mellom en, men om man har allerede begynt å identifisere seg mer profesjonelt, kan denne relasjonen bli mer egalitær, noe som kan igjen bidra til aktiv handling inn mot ønsket karriere. Disse relasjonen kan bli avgjørende for å få informasjon fra «innsiden» av ønsket bransje. Da er det nokså viktig å ikke tenke at dette blir relevant for fremtiden, men heller at det fører til aktiv og mer momentan handling. Sistnevnte er mye mer realistisk vis man allerede identifiserer seg som profesjonell. 

De fleste ønsker å hjelpe

Photo by Annie Spratt on Unsplash

En overkommelig start kan ofte være at man velger de relasjonene som man faktisk synes er interessant. Å bygge et nettverk for nettverkets skyld, er som regel lite fruktbart. Det er også viktig at hver samtale man har med en som allerede er der man ønsker å være karrieremessig, er verdifull. Uansett hvor tett relasjonen blir så, kan det være en god start i å rute ut ønsket vei. 

En stor frykt for å nærme seg nye bransje-relevante relasjoner, spesielt når det kommer til det å få råd, er ofte at man tenker at man er i veien og man stjeler andres tid. Men det viser seg faktisk det motsatte. Veldig mange ønsker å lære bort ting og en god del erfarende mennesker liker å hjelpe andre nye, på veien.  Flere næringstopper har utrykt at det å bli kontaktet for å få råd, minner en om den tiden de selv studerte og hvordan en slik samtale kunne ha vært til stor hjelp. Så husk: Det er flere som ønsker å hjelpe en man tror.   

Fem kvaliteter som dekker over en mengde synder

Photo by Zan on Unsplash

I møte med nye mentorer kan disse fem kvalitetene være kjempe viktig for vedvarende relasjon: 

Empati: Dette er viktig for å kunne sette seg inn i den profesjonelles ståsted, samt å forstå personen som et medmenneske. 

Nysgjerrighet: Dette demonstrerer at man er interessert i å lære av personens erfaring.

Takknemlighet: Vær takknemlig over at noen faktisk bruker dyrebar tid på deg. 

Relevans: Beskriv hvorfor denne kunnskapen er relevant og hvorfor dette er til hjelp.

Respekt: Behandle andre som du ønsker at andre skal behandle deg.

Så lenge man besitter disse kvalitetene i møte med potensielle mentorer og profesjonelle relasjoner, kan man fint være usikker og stille «feil» spørsmål uten at det gjør noe.

Muligheten med Linkedin

Photo by Souvik Banerjee on Unsplash

Hva er et nettverk? Tradisjonelt sett er nettverket de menneskene som er rundt en. Det kan være famille, venner, medstudenter, organisasjoner og jobb. Det som er med alle disse gruppene er at de har en hvis limitasjon. Hvem som har mulighet til å støtte deg, og hvem du har mulighet til å støtte, har en hvis grense i disse nettverkene. 

Men med sosiale medier og i dette tilfelle Linkedin, så er grensen for hvem man kan nå helt borte. Alle som er koblet på mediet kan være en del av ens profesjonelle nettverk. Noen av de mest inspirerende mentorer, trenere og lederer har blitt så mye nærmere nå, en de var før.  I dette tilfellet er det viktig å ikke bare sitte å vente på at man blir kontaktet med også være proaktiv og nå ut til de personene man måtte ønske. Det verste som kan skje er at man for et nei. 

En god start kan være å kontakte personer med samme interesserer, fra samme utdanningsløp som jobber i den ønskede jobben eller bransjen. Hvis det blir for snevert så kan deler av dette også ha en god effekt. Viktigste er felles interesse. Dette kan være gode måter å starte en relevant samtale rundt. Linkedin er et kjempe godt verktøy for å nettopp det å søke etter relevante personer med felles utdanning, karriere og interesser. 

Hvordan formulere en god henvendelse

Ha de fem kvalitetene som et fundament. Deretter inndel teksten i: «Hvem er jeg». «Hvorfor henvender jeg meg» og «Hva spør du etter». 

Når man har kommet i kontakt med de rette personene, kan man forhåpentligvis begynne å avtale samtaler. Hvordan man avtaler disse møtene, kan ha stor påvirkning på hvor holdbar relasjonen blir på sikt. Effektiv planlegging, fleksibilitet ved tid, samt ta initiativ på hvordan man kan ha møte.

Hvordan ha en god samtale

Når man skal ha den første samtalen kan det være lurt å strukturere tiden. Det å være bevist på hvor mye tid man bruker på generell kontakt, introduksjon av en selv, tiden man bruker på spørsmål og forespørsler, og hvordan man avslutter kan være med å gi en god flyt, som igjen skaper trygget og kommuniserer orden. 

Det å være avslappet i samtalen er ofte en gamechanger. Husk at som regel så liker de fleste å kunne være til hjelp. Samt takknemlighet er super relevant og gir et godt inntrykk. 

Ha relevant informasjon klart: Hvem er du, hvilke ferdigheter og interesser besitter du, hvordan er din profesjonelle reise og ikke minst hva håper du denne samtalen kan føre til.

Kom forbedret. Det å tilegne seg den relevante informasjonen om personen du skal møte (søk online), viser høy profesjonalitet og gir et godt grunnlag for en bærekraftig relasjon. 

Bygg relasjoner som varer

Photo by Cytonn Photography on Unsplash

Send takk til personene du har vært i kontakt med. Igjen, utrykt takknemlighet er en måte som bygger relasjonen. 

Fortsett å ta kontakt med personen. Fortell om prosessen og hvordan samtalen har vært til hjelp. Fortsett å spør personen om hjelp. Alle har startet en gang.  

Kilde:

https://first-round.teachable.com/p/learn