Leane Louise januar 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er en forretningsmodell?

Kort fortalt beskriver en forretningsmodell hvordan organisasjonen saper, leverer og fanger opp sosiale og økonomiske verdier.Essensen med denne forretningsmodellen er at bedriften leverer verdi til kunder og omdanner disse utbetalingene til fortjeneste.

Når entreprenører skal inn i et marked med et innovativt og unikt produkt er det viktig å velge en forretningsmodell som kan gi lønnsomhet. Bare fordi et produkt er innovativt og bra, betyr ikke dette at skaper ikke lønnsomhet med engang. Forretningsmodellen er like viktig som produktet i seg selv og burde utvikles før selve produktet slik at man har en oversikt før og etter man har satt i gang. Dette er også viktig for å validere hvor levedyktig ideen er på markedet. Det er en forskjell mellom forretningsmodell og forretningsstrategi. Ifølge Krokan er en forretningsstrategi: Beskrivelse av roller og relasjoner mellom selskapets kunder og konsumenter, allierte, leverandører som viser hovedstrømmer av fysiske produkter, informasjon og penger samt hva det viktigste fortjenesten for hver av partene. Dermed kan man se på en forretningsmodell ses på som en strategi man tar i bruk for å oppnå målet sitt.

I timen tok Krokan for seg viktige spørsmål å ta for seg når man skal sette opp en forretningsmodell:

 • Hvordan tar du betalt? Hva tar du betalt for?
 • Hvem betaler
 • Hvor lett er det å beskytte teknologi, tjenester eller markdet (innelås, patent) 
 • Hvor langt tar det før du blir kopiert
 • Hva er dine unike verdier? Teknologi, kunder, kompetanse, nettverk
 • Hva enderer seg med ny teknologi

Business Model Canvas

Det finnes mange ulike forretningsmodeller, men i dagens innlegg skal jeg ta for meg «Business Model Canvas».

Business Model Canvas er et verktøy som ble utviklet av Osterwalder og Pigneur i 2010. Denne forretningsmodellen blir sammenlignet med et blankt lerret som fylles med ideer og struktur. Denne modellen består av 9 grunnkomponenter som henger sammen og viser hvordan et selskap logisk har tenkt til å tjene penger. Denne modellen blir brukt av mange store bedrifter som for eksempel Innovasjon Norge.

Dette er en kort video som forklarer hvordan denne modellen fungerer.

Ifølge Inovasjon Norge hjelper de 9 byggeklossene med å kartlegge:

 1. Kundesegmenter – Hvem ønsker selskapet å skape verdi for? Dette gjelder kunder og andre selskaper.
 2. Verdiløfte – Hva er det du tilbyr som skaper verdi for kunden? 
 3. Kanaler – Hvordan og hvor når du kundene dine?
 4. Ressurser – Hva trenger du til produktet eller tjenesten?
 5. Kunderelasjoner – Hvordan forhold har du til kundene dine? Hvilken relasjon ønsker vi å ha? 
 6. Inntektsstrøm – Kartlegging dine inntekter, hvor kommer disse fra og hvilken pris kundene er villige til å betale?
 7. Nøkkelaktiviteter – Hvilke aktiviteter må bedriften gjennomføre for å skape verdi for kunden? 
 8. Samarbeidspartnere – Hvem kan hjelpe deg med ressurser du ikke har? Selskapet må planlegge og holde styre leverandører og partnere som hjelper til å utføre virksomheten.
 9. Kostnadsstruktur – Hvilke kostander er det du har?

Business Model Canvas gir god struktur til en bedrift men også gode resultater i følge Innovasjon Norge. Dette er en modell om er oversiktlig og enkel og forstå for alle bedriftens interessenter. Enkelheten av den kan også gir noen utfordringer som for eksempel ved å fylle ut disse 9 «klossene» vil den ikke gi dybdeforståelse i motsetning til en mer tradisjonell forretningsplan. Business Model Canvas brukes som regel mest når man skal utvikle nye ideer for å få en oversiktlig sammenheng.

Personlig tror jeg at Business Model Canvas blir brukt av mange bedrifter fordi den er oversiktlig. Personlig er jeg en veldig visuell person og det hjelper at essensen i en bedrift kommer tydelig og enkel frem til deres interessanter i motsetning til de tradisjonelle forretningsplanene som kanskje er flere sider og dermed vanskelig å følge men også forholde seg til. I tillegg til dette vil man se sammenhengen mellom de ulike «blokkene» noe som gir enda mer oversikt (som du ser på bilde)

Har du hørt på forretningsmodellen Business Model Canvas før?