admin June 10, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Når man oppretter sin egen kan det være vanskelig å holde oversikt på dine brukere uten et analyseverktøy. Ved hjelp av Google Analytics kan du finne tall med store mengder statistikk fra besøkende på din nettside. Det er et nyttig måleverktøy som kan si noe om hvor de besøkende kommer fra, språk, land, kilde/medium og en rekke andre innsyn. Takket være vell gjennomførte kurs i Google Analytics var dette ikke noe ukjent for meg.

De viktigste analysene du bør gjennomføre dersom du driver en nettside/blogg

-Brukere(KPI-Key Performance Indicator)
-Hvor bruker fant din nettside
-Hvilket land brukeren befinner seg i
-Kilde/medium

Key Performance Indicator

Når man skal lage en digital strategi så bør man sette opp KPI’er som indikerer hvordan du gjør det i en periode, sammenlignet med en annen. Det er tall slik vi ser nedenfor som beskriver aktiviteten på nettsiden.

Fra 1.mai til 20. mai.
Fra 21. mai til 10.juni.

Denne analysen sier hvor mange brukere nettsiden har, nye bruker, økter, antall økter per bruker, sidevisninger, sider per økt, gjennomsnittlig øktvarighet som vil si gjennomsnittet av hvor lenge brukeren er på din nettside. Til slutt er det fluktfrekvens, også kalt bounce rate. Det vil si at bruker kun besøker én side, bare ett “bounce” innom nettsiden. Denne analysen er viktig fordi den sier mye om aktiviteten av brukere på din nettside. Hvor lenge er de der, hvor mange sider er de innom, osv.

Hvor bruker fant din nettside

Bildet viser hvor brukeren kom inn på din nettside fra.

I denne analysen får du oversikt over hvilke kanaler som har trukket til seg brukerne. “Social” er blogginnlegg som har blitt delt på sosiale medier, og det er her de fleste kommer inn fra. “Direct” vil si at brukeren benytter seg direkte til URL-adressen nettside. “Organic Search” er en resultatliste der resultatene rangeres i en bestemt rekkefølge basert på det som er relevant til søkeordet. “Referral” vil si at du har blitt videreført fra en annen web-side.

Denne analysen er nyttig, fordi den sier hvor brukeren fant din nettside. Slik vi ser ovenfor er det sosiale medier hvor mine brukere har funnet meg. Derfor er det viktig å dele vært innlegg på sine egne kanaler, fordi det skaper viral spredning. Analysen hjelper deg å se hvem kanal du bør være mest aktiv på, der hvor dine brukere er tilstedet.

Hvilket land brukeren befinner seg i

Her kan du se hvem land dine brukere befinner seg i. Hvis du ser at du har flere brukere fra andre land ville jeg vurdert å skrive på engelsk slik at det blir mer brukervennlig.

1. Norge 88,18%, 2. Spania 2,46%, 3. USA 1,97%, 4. Danmark 1,48%, 5. Tyskland 0.99%.

Kilder/medium

Kilder eller medium vil si i denne forbindelsen hvilket medium brukeren kom fra. Her var det seks rangerte sosiale plattformer. tre av de er en kilde via Facebook, som vil si at det er den sosiale plattformen de fleste brukerne kommer fra. Denne er nyttig for den viser deg en oversikt over hvor dine interessenter befinner seg, og hvor du bør satse mer.

Ved å bruke Google Analytics som analyseverktøy for din nettside vil du ha full kontroll på dine brukere. Dette er nyttig statistikk som du kan bruke for å bedre og optimalisere din nettside.