Anneline Dahl Nielsen mars 20, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Akkurat som de to siste blogginnleggene vil dette også handle om Oatly. Men i dette blogginnlegget skal vi gå nærmere inn på hvordan Oatly benytter seg av sosiale medier, og hvordan man kan bruke sosiale medier til å påvirke holdning og atferdsendring hos målgruppen. Oatly er en veldig moderne og direkte bedrift, som er veldig aktive og flinke på sosiale medier. Slik som det er kjent for oss, finner vi Oatly på nesten alle de største sosiale mediene; twitter, instagram, facebook og YouTube.

Sosiale medier

I dag er sosiale medier mye mer enn det var for bare noen år tilbake. Det har utviklet seg til å bli en arena for arbeidsplasser, hvor de ulike kanalene gir tilgang til potensielle kunder og for å etablere kjennskap og lojalitet.
Ved å være tilstede på sosiale medier gir det store fordeler som innsikt og forståelse av kundene. Sosiale medier kan benyttes og bør benyttes forskjellig til de ulike kanalene. Oatly tilpasser både innhold og kommunikasjon ut i fra hvilken kanal i sosiale medier de bruker. Ved å gjøre slike justeringer får du større sjanse for at brukeren faktisk får med seg budskapet, siden man tilpasser innholdet etter hvor de forskjellige målgruppene befinner seg. Ønsker du å treffe en yngre målgruppe vil det etter stor sannsynlighet ikke fungere å kommunisere over Facebook, men heller etablere kontakt og kommunikasjon over f.eks Instagram.

Bilde hentet fra unsplash.com

Twitter

Twitter kan man karakterisere som en nisjekanal. En arena for samfunnskommunikasjon og fungerer mest som en politisk kunnskaps- og læringsarena. Brukere har ikke muligheten for å skrive like lange tekster som på Facebook, man må levere budskapet sitt på 280 tegn. Når det er så korte formater er det helt sentralt å spisse budskapet og kommunisere direkte. Tekst må bli valgt med omhu.
Kanalen kan være svært effektiv, spesielt med tanke på hvor mye som deles via twitter kontra andre sosiale medier.
Oayly sprer budskapet deres gjennom en engasjerende og lekne personligheten deres. Det er korte og presise budskap, med sarkastiske toner som fanger oppmerksomheten.

Eget skjermbilde tatt fra twitter.com

Instagram

I dag tør jeg å påstå at nesten alle bedrifter er på Instagram, de burde hvertfall være der. Så det kommer vel ikke som et sjokk at vi fant Oatly her også.
Instagram er en kanal hvor bildene står i sentrum. Bildedelingskanalen skal utløse et engasjement og lojalitet hos følgerne. Det er viktig at bildene forteller en historie uten at det er avhengig av masse tekst. Essensen ligger i de enkle budskap med de engasjerende bildene.
Profil til Oatly er åpen, som vil si at hvem som helst kan gå inn og se bildene, som blant annet gjenspeiler deres åpenhet som bedrift. Følgerskaren til Oatly er høy, og de deler bilder som gir mersmak og engasjerer og som forteller en historie om de ulike produktene. En idé for å øke følgertallet kan være å inkludere følgerne enda mer, f.eks gjennom spennende konkurranser. Dette kan bidra til å etablere et enda større og tettere fellesskap, som igjen vil skape lojalitet og engasjement som vil forhåpentligvis føre til enda flere «brukere» i det fellesskapet.

Eget skjermbilde fra Instagram.com

Facebook

Facebook har eksistert lenge og har et dominerende antall brukere. Det er i tillegg den kanalen som har vært mest brukt av privatpersoner enn bedrifter fra starten av. Idag er omtrent alle på Facebook og de fleste bedrifter har etablert en konto. Mange av bedriftene lager lukkede grupper for å kanskje virker mer eksklusive og skape et engasjement samt nysgjerrighet hos brukerne. Dette kan gi et ønske om å bli en del av fellesskapet og gruppen.
Det er mange likheter med profilen til Oatly på Instagram og Facebook, men akkurat facebookprofilen er mer informativ enn på instagram og twitter.På Facebook er det kjent at videoer er det som fungerer best når man skal få oppmerksomheten gjerne med tekst, siden man svært sjeldent slår på lyden. Dermed kan dette kanskje være en idé til Oatly. Ettersom Oatly også har en YouTubekanal, som vi skal gå litt inn på senere, kan det kanskje være lurt for dem å legge ut små videosnutter på Facebook for å engasjere flere brukere til å følge dem på YouTube også. 

Eget skjermbilde fra Facebook.com

YouTube

YouTube er den siste kanalen vi skal ta for oss i dette innlegget. Youtube er en utrolig stor kanal og har vokst veldig de siste årene. På YouTube er det video og lyd som absolutt er viktigst. De aller fleste ser på YouTube for å bli underholdt, men det er også mange som ser på det for å lære noe. På Oatly’s kanal fant vi veldig mye forskjellig. De er veldig aktive og deler historier og opplevelser, samt reklamefilmer av de forskjellige produktene deres. Som nevnt over kan det være svært effektivt hvis Oatly samarbeider med f.eks Facebookprofilen sin for å komplimentere YouTubekanalen. Hvor de legger ut mindre snutter av en en YouTubefilm på Facebook, for å skape interesse slik at følgerskaren på de ulike mediene øker. Det kunne også vært lurt å knytte YouTubeprofilen sin med Instagram. Hvor de kan kjøre konkurranser på det ene medie, men hvor man i tillegg er avhengig av å ta i bruk en av de andre mediene som f.eks Instagram.

Eget skjermbilde fra YouTube.com

Kilder
https://e24.no/naeringsliv/i/y3xBqe/melkesalget-faller-aar-etter-aar-men-denne-melkekonkurrenten-selger-saa-det-spruter
https://awario.com/blog/oatly-marketing-case-study/
https://sifted.eu/articles/oatly-ad-campaign-went-wrong/
https://medium.com/the-mission/oatlymarketingadcampaign-eeae9250c018
https://www.thedrum.com/news/2020/01/13/oatly-mounts-first-regional-marketing-campaign