Brage Tellebon mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Photo by You X Ventures on Unsplash

Sliter du med struktur og engasjement i bedriften? Det finnes et verktøy som kan hjelpe deg med dette. Det er kalt OKR og blir brukt av noen av de største selskapene i verden for å styre fokuset i riktig retning slik at organisasjonen kan nå nye høyder. Systemet ble utviklet av ansatte i Intel, før det senere ble adoptert av andre selskaper som for eksempel Google, Samsung og Facebook.

OKR kan benyttes av alle, ikke bare bedrifter. Du kan for eksempel sette dine egne personlige mål for hvordan du vil leve livet ditt eller hva du vil oppnå.

Hva er OKR?

OKR står for Objective Key Results. Objective er målet du ønsker å oppnå. De er betydningsfulle, handlingsorienterte og inspirerende. Key Results er hvordan man planlegger å komme dit, og disse skal være simple og så fokusert at de kan måles. Det er viktig at man lett skal kunne se når disse målene er nådd. Hvert ledd i bedriften setter sine egne mål for å nå de overordnede målene som blir satt av ledelsen. Hvis man starter en nettbutikk som selger sko, kan det overordnede målet være å bli den mest populære skobutikken i Europa. Dermed setter det mål for resten av avdelingene om hvordan de kan oppnå dette og hva de alle må gjøre for å komme dit. Deretter lager de sin egen OKR.

Hvorfor bruke OKR?

Så hvorfor skal du bruke OKR i din bedrift? Det er flere gode fordeler med et slikt system. Man får de viktigste målene til overflaten slik at alle i bedriften vet hva som er viktig for organisasjonen. Du får også vite hvordan alle ligger an i forhold til målene som er satt slik at alle vet om dere er på riktig vei.

OKR øker effektiviteten i bedriften. Det gjør det tydelig for hver avdeling hva det er de må oppnå i løpet av kvartalet og hver eneste uke for å komme dit. Det er viktig å holde alle engasjert ved å være transparent. Alle burde rapportere statusen sin hver eneste uke. Dette øker sannsynligheten for å skape inspirasjon blandt de ansatte ved at de ser hva andre får til og oppnår hver uke. Det kan få andre til å sikte høyere og nå større mål.

Hvordan ser en OKR ut?

En OKR skal være kort og presis. Den skal kun inkludere noen få linjer som dette:

Objective: Opprette og drifte en velfungerende nettbutikk i Skandinavia.
Teammedlemmer: Navn 1, Navn 2, Navn 3. 
KR1: 1000 besøk i nettbutikken.
KR2: 50 påmeldte til Nyhetsbrevet.
KR3: 20 salg.
Notater: (Her skriver man inn tanker eller en kommentar man har å komme med).

En slik mal brukes av alle ledd og team i bedriften. MAn lager et for hvert kvartal, og oppdaterer det ukentlig.

Hvordan starte med OKR.

OKR handler om å sette mål hvert kvartal. I starten kan det være smart å teste det ut i mindre grad og ikke innføre det i hele bedriften fra dag en. Det kan være godt å starte med en liten gruppe eller del av bedriften som kan ledes av en med mer erfaring med OKR før det presenteres og integreres i resten av bedriften. De fleste bedrifter som prøver OKR feiler den første runden, ofte fordi det er vanskelig å få alle ombord. 

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash
Oppsummering

For å lykkes med OKR anbefales det å gå sakte fram. Hold målsettingen din konkret og enkel for å sikre at alle er med. Ved å ha en transparent prosess vil du skape samarbeid, engasjement og effektivitet i bedriften.

Lenker