David Hoiseth mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hei og velkommen tilbake til et nytt innlegg! Jeg håper du har hatt en fantastisk uke, og er klar for litt akademisk påfyll før mandagen banker på!

I dag skal vi snakke om den populære styringsstrategien «Objective key results» og hvilken påvirkning dette kan ha på en bedrift. Vi skal selv benytte oss av dette fremover. Vi har fått i oppgave å lage en nettbutikk og sammen skal vi sette opp vår egen OKR.

okr approach
https://www.organisationalmastery.com/okr-approach/

La oss hoppe rett i det! Hovedsakelig så er OKR satt opp med
3-5 langsiktige og «vanskelige» mål. Under hvert av disse målene har vi satt
opp 3-5 målbare undermål. Hvert mål skal kunne vurderes fra 0-100%. Man bruker
denne metoden for å beregne omtrentlig i hvor stor grad man klarte å nå målet.
Poenget er at målet skal være vanskelig, og man skal ikke forvente å klare å gjennomføre
alle sine mål, men likevel skal det potensielt være oppnåelig.

Et eksempel på hvordan OKR ser ut, og hvem som benytter seg av det.

For å oppsummere på en enklere måte så vil en «OKR»-strategi vil være lagt opp på denne måten:

 1. Objective: Skal beskrive hva du
  og/eller din organisasjon ønsker å oppnå. «Objective» bør være formulert på en enkel
  måte. Poenget er at målet skal være konkret, utfordrende men også inspirerende.
 2. Key Results: Skal gjøre det mulig å vite
  hvordan og når man måler progresjon mot sitt «Objective». Man kan oppsummere
  key results som milepæler på veien mot sitt mål/objective. De bør da altså være
  utfordrende, men ikke i den grad at de er uoverkommelige.  

Et objective er som nevnt, et langsiktig mål. Key results er med på å måle progresjonen og kan derfor endres underveis hvis det er formålstjenlig for målsettingen.

Typiske store bedrifter som benytter seg av OKR er blant annet Google og Amazon. På nettsidene til Inveo skrev vår foreleser Karl Philip Lund om hvordan Google tok i bruk OKR.

John Doerr hadde nemlig investert 12 millioner dollar i det
som da var en «Lovende» søkemotor. Google på det tidspunktet tjente ingen
penger, men han bragte med seg OKR inn i bedriften. Google-grunderne endte opp
med å adoptere denne styringsstrategien. Siden den gang har Google brukt OKR
til å fastsette og følge opp sine målsettinger.

Hvorfor er det effektivt?

Vi vet nå hvordan vi setter opp en OKR, men hvorfor gjør man det?

Det er nemlig slik at OKR bidrar til forpliktelse hos de ansatte. OKR gir de ansatte en retning, altså noe spesifikt å jobbe seg imot. OKR gir altså ikke de ansatte kun en beskjed om hva som skal skje, men også informasjon om hvorfor og hvordan. Betydningen av arbeidet de ansatte gjør blir tydeliggjort og det er lettere å forstå hvorfor hver enkelt sin rolle er avgjørende for bedriften.

OKRs skal bidra til å sørge for at man alltid gir sitt ytterste. Man forsøker da altså å alltid pushe grensene ved å sette nesten uoverkommelige mål. OKRs gir også en kontinuerlig pekepinn på hvor man befinner seg på veien mot målet sitt. Det er altså en stor motivasjon for mennesker å se sin egen fremgang. Når man kan se sin fremgang er det lettere å fortsette å arbeide hardt.

OKRs tydeliggjør målsettinger og progresjon for alle ansatte
i bedriften. En kan si at det er en svært effektiv, ukomplisert og lite kostbar
styringsstrategi for en bedrift å implementere.

Til slutt

Som vanlig avslutter vi innlegget med en video. Poenget med videoen er at den skal oppsummere essensen i hva vi har pratet om i dag. Det blir ofte mye tekst og jeg håper at denne videoen gjør det enklere å svelge det akademiske stoffet!

Litteraturliste:

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/ – Karl Phillip Lund

https://weekdone.com/resources/objectives-key-results – OKR

https://felipecastro.com/en/okr/what-is-okr/ – OKR