linnti mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Objective Key Results, forkortet
OKR er et system bedrifter bruker for å gjennomføre målsettinger. Systemet er
ikke særlig utbredt i Norge enda, men brukes av store bedrifter som Netflix,
Google og Amazon. Før jeg går videre med å forklare mer om OKR, kan du se på
denne filmen.


Hva er OKR?

OKR er en forkortelse for objective og key results. John Doerr forklarer det som et enkelt system for målsetting, som kan bruker både av organisasjoner, teams og enkeltpersoner. Dette hjelper bedrifter med å implementere en strategi, og fordelene med å ha mål er at bedriften får et forbedret fokus, det øker åpenheten og at alle i bedriften jobber sammen for å nå et felles mål.

Objektiv definerer hvilket mål en ønsker å oppnå, mens key results handler om hvordan du skal komme deg dit, og hvordan du skal nå målet.


Hvordan kan en OKR se ut?

Screenshot fra Basecamp

Dette er den første OKR vi i
eksamengruppen har satt opp, og her kan du se at målene våre er presise, og
mulig å oppnå. Vi har presisert hva våres objective er, og ikke bare skrevet at
vi for eksempel ønsker å lage en fungerende nettbutikk, noe som ville vært et
svakt objective. På samme måte har vi satt opp tall vi ønsker å nå, for
eksempel at vi ønsker å «få 15 abonnenter på nyhetsbrevet innen
eksamensperioden». Et dårlig key result ville vært og droppet spesifikke tall, og
bare skrevet at vi ønsker å skaffe abonnenter.

Hvorfor burde man bruke OKR?

Bedrifter burde benytte seg av OKR
fordi det er en metode å styre selskap, det bidrar til engasjement, høyere
gjennomføringskraft og det kan også bidra til samholdet i en bedrift. Jeg mener
kanskje den viktigste fordelen av dem alle, er at det bidrar til motivasjon fra
alle parter til å nå målet. Uten OKR, eller noe mål som helst, kan det bli
vanskelig å holde motivasjonen oppe og oppnå store resultater i det hele tatt.

I følge Inevo er det i hovedsak 4 fordeler med å benytte OKR:

1. De viktigste målene i bedriften
kommer til overflaten

2. Alle i bedriften får vite hva
som er riktig

3. Du får vite hvordan alle ligger
an i forhold til målene

4. Alle i bedriften vet hva som
foregår

Mine tanker

Siden OKR er såpass lett og
ukomplisert, i tillegg til at det fører til mye positivt både når det kommer
til samhold, motivasjon og oppnåelse av mål, mener jeg at dette er noe alle
bedrifter burde tenke på å benytte seg av. Når bedrifter setter seg mål, vil det
være lettere og mer motiverende å ha noe å jobbe mot, og antageligvis også lettere
å oppnå siden alle parter jobber imot det samme målet.

Kilder:

The ultimate guide to OKR

OKR – et system for gjennomføring

Ted Talk med John Doerr

– Linn-Therese Skistad