anetteb mai 9, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

«It almost doesn´t matter what you know. Execution is everything» 

  • John Doerr

På 1990- tallet la John Doerr en ny form for målstyring frem for Googles grunnleggere som vist seg å fungere utrolig bra. Denne målstyringen kaller vi OKR- Objective Key Result. Grunnleggerene i Google hadde høye ambisjoner og var fulle av ideer og nytenkning. Likevel hadde de ingen forretningsplan. Google var første som innførte denne modellen og etter kom mange andre bedrifter som gjorde det samme.  

Hva er OKR?

OKR (Objectives og Key results) er en form for målstyring. Objectives går ut på hva du ønsker å oppnå og Key results hvordan du har tenkt å gjøre det. I en bedrift skal man sette høye og ambisiøse mål, som man må strebe etter å nå. På denne måten jobber du ekstra hardt for å nå det målet. Objective skal være et mål som kan beskrives kvalitativt. Det skal være kort og rett på sak, samtidig som det skal være motiverende for resten av bedriften. Key result blir målt og beskrevet kvantitativt. Det vil si at det skal kunne måles i tall, som gjør det lettere å følge prosessen frem til målet er nådd. 

Zalando, Spotify og Airbnb er bare noen av de selskapene som bruker målstyringen OKR. Det finnes mange fler som bruker denne modellen, både store etablerte bedrifter og mindre nystartede bedrifter. Det er en utrolig enkel og oversiktlig måte å holde styr på målene til bedriften, samtidig som du hele tiden kan oppdatere resten av bedriften hvordan man ligger an. 

Å innføre OKR i en bedrift

Når man skal innføre OKR i en bedrift må man først og fremst kommunisere det til resten av bedriften. En ide er å få de forskjellige delene av organisasjonen til å skrive opp OKRs de mener er viktig for bedriften, som styrelederne kan bruke for å utforme OKRs som er mest lønnsomme på selskapsnivå. 

Videre kan de forskjellige avdelingene eller teamene i organisasjonen komme med sine OKRs igjen som er relatert til selskapets OKRs. På denne måten får du med hele organisasjonen for å nå det overordnede målet, og bygger opp motivasjonen til hvert enkelt team. Man kan også oppfordre de ansatte til å lage seg individuelle og personlige OKRs for å øke motivasjonen til hver enkelt ansatt. 

På denne måten har alle en relasjon til det overordnede målet, altså selskapets OKR, og alle i bedriften bidrar til å nå det. Selskapets OKR skal være et langsiktig mål, mens OKRs i de forskjellige teamene kan være halvårs mål eller kvartal mål. Key Results skal være presise og korte. «Its not a Key Result unless it has a number» (Marissa Mayer). 

OKR er en enkel og konkret målstyring som blir brukt i utrolig mange bedrifter. Helt fra John Doerr presenterte den for Google, har tallene på bedrifter som bruker denne målstyringen bare økt og kommer garantert til å fortsette å øke. 

Hva synes du om OKR? Anbefaler sterkt å lese boken til John Doerr «Measure what matters». 

Kilder:  

https://www.wired.com/story/when-john-doerr-brought-a-gift-to-googles-founders/

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper