OKR

sara.dahlmann mai 11, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I denne delen av faget har vi fått en eksamens oppgave som handler om det å opprette en nettbutikk og dette skal gjøres som en gruppeoppgave. Jeg har funnet ut at det er mye en må tenke på før og når man skal opprette en nettbutikk, OKR er et verktøy som kan være nyttig i en slik prosess. Men da er det viktig at man vet hva det er og at man har en god forståelse av verktøyet, hva ORK er og ha en viss forståelse for hvorfor man bør bruke dette verktøyet og hvilke egenskaper disse gir i en slik prosess og eventuelt hva som fungerer godt med det og hvilke utfordringer dette kan gi. Derfor kommer det nå et innlegg om hva akkurat OKR er, hva det brukes til, hvorfor man burde bruke det og 

ORK, hva er det? 

ORK er et verktøy som et er styringsrett for at bedrifter skal kunne nå spesifikke mål de selv har satt. Eksamens gruppen min har organisert en nettside var det første vi gjorde å sette opp en OKR. OKR står for Objective, Key results. 

OKR- et system for gjennomføring! | DIG2100 (2103)

Objevtive Key results er ord vi må tenke på før vi begynner og det vi må tenke på er:

Objective: Hva ønsker du å oppnå?

Key Results: Hvordan har du tenkt til å nå objective? 

Objective kan forklares på eksempelvis være at hvis man har satt seg mål om at man ønsker 40 salg før første månes ved opprettelse av bedriften / nettbutikken. For å nå dette målet må man da finne ut hvordan dette kan være mulig. Key Results kan forklares slik at det kan være forskjellige punkter, eksempel på dette kan være å opprette en nettbutikk, og så det å komme i gang med annonsering på forskjellige sosiale plattformer innen en ukes tid slik at produktene kan bli kjent for publikum. Key Results må/bør følge en strategi kalt SMART-mål. Og SMART står for at målene man setter skal være Spesifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte. Ved at man bruker denne type strategien klarer man og kvalitet sikre sine egne mål, og sørge for at målene 

Foreleseren vår Karl Phillip Lund forteller at man burde gjennomføre en OKR rundt hvert kvartal for at man skal tydelig sikre prioriteringer og riktig fokus i bedriften til enhver tid. Hvis hver ansatt i tillegg jobber slik at de sørger for å nå målene som blir satt samt synliggjør disse for andre, dannes det en sosial form for kontakt mellom de ansatte som knytter de personlige målene opp måt bedriftens mål. Målet med OKR er å i bun og grunn å få alle o bedriften til å samarbeide mot samme mål på tvers av avdelingene, som da igjen sannsynligvis skaper en motiverende effekt.  

Hvorfor skal man bruke OKR?

Foreleseren Karl Phillip Lunde sier at OKR er«OKR er en enkel måte å styre et selskap. OKR bidrar til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft!».

Som man sa ser over på forkalringen til Karl Phillip Lund en lite tidskrevende og veldig effektiv styreform. I denne modellen blir det satt opp konkrete punkter og mål som skal jobbes mot å nås, og forhåpentligvis er alle i bedriften innforstått med hva de går ut på og jobber mot. Ifølge foreleseren vår så er det 4 fordeler ved å bruke OKR: 

 1. De viktigste målene til bedriften kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig, hvilke mål som er viktige og hvordan man skal nå de. 
 3. Man får hele tiden vite hvordan man ligger an i forhold til målene. 
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår. 

Hvis jeg skal bruke dette i et eksempel i min deltidsjobb, vet jeg ikke hvilke typer systemer som blir bruk for at de skal nå sine mål. Og det er ikke mye transparente mål ut mot de ansatte slik at det er ingen av de ansatte, men kun lederen som faktisk vet hva målene er. Dette er noe som skaper mindre motivasjon blandt oss ansatte og dette inkluderer meg da jeg ikke helt hva jeg jobber mot. Hvis de hadde tatt i bruk OKR og tydlig Objectives og Key Results for de ansatte i bedriften der jeg jobber, ville dette gjort mye og jeg tror det hadde bedret motivasjonen til de ansatte. 

Her ser du en kort liste av noen bedrifter som bruker OKR

 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • Dropbox
 • Netflix
 • LG
 • Netflix
 • Samsung
 • Schibest

De fleste tenker nok at OKR passer kun for de store kjente selskapene og at dette ikke ville fungert for et mindre selskap. Vi mennesker er veldig flinke til å tenke på suksesshistorier og at dette er folk som har trukket gullkornet og det mest sannsynlig ikke skjer med sin bedrift, at det handler i bun og grunn om flaks. Men bak hver eneste suksesshistorie innen bedrifter ligger det mest sannsynlig ekstremt mye svette, tårer, hardt arbeid og ekstremt høyt fokus for å nå målene sine. Selv om man kanskje ikke når målet må man ikke gi opp og fortsette å jobbe mot målene selv om man kanskje møter på en vegg. Jeg tror selv OKR er et kjempe bra system som kan hjelpe eksamensgruppen min mot eksamen vi skal levere inn. 

Konklusjon

Etter dette innlegget har jeg fått kunnskap om OKR og at dette er et styringssett for at bedrifter skal nå spesifikke mål. Et eksempel jeg har brukt er hvor jeg selv jobber hvor dette ikke brukes, der det kun er lederen som vet de overordnede målene bedriften har og det er få som har satt seg noen individuelle mål. Hvis man hadde innført OKR i en slik bedrift kunne dette har stor positiv effekt hos bedriften på en slik måte at hver ansatt får et sterkere tilknytning til de overordnede målene hos bedriften. 

Siden OKR i brun og grunn arbeider slik at man skaper motivasjon internt i en bedrift, hvis det er gjennomførbart med en sømløs innføring. Etter det jeg har lest om OKR tror jeg dette kunne gitt en positiv effekt i bedriften jeg jobber og økt motivasjonen for de ansatte. 

Kilder 

Karl Philip Lund, 18.12.2018: https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

https://medium.com/ntask/how-to-write-objectives-and-key-results-best-okr-examples-of-2019-24e813faf0ac