OKR

joannaduvdal mai 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

OKR står för: Objective and Key Results.

 • Objective
  handlar om vad du önskar att uppnå?
 • Key
  Results, hur planerar du att komma dit?

OKR består av ett Objective och flera Key results. OKR har två stycken bestånds delar, en kvalitativ del- Objectives och den kvantitativa delen Key results. Objective vill vara den positionen företaget vill ta sig till, och Key results vill vara de resultat som måste uppnås för att företaget skall ta sig till den punkten/ målet.

OKR handlar huvudsakligen om gjenomföring. Det är ett styringssätt som är enkelt att ta användning av i olika bedrifter, både små som stora.

Mål och nyckelresultat är en målsättande ram som hjälper organisationer att definiera mål eller Objectives för att sedan spåra resultatet. Ramverket är utformat för att hjälpa organisationer att upprätta långt gående mål på dagar istället för månader.

Konceptet skapades av Andy Grove och populariserades av John Doerr. Han var en av de tidigaste investerarna i Google. OKR blev snabbt ett viktigt fokus för Google där efter.

Andra företag som också
använder sig av OKR är:

 • Amazon
 • Samsung
 • Deloitte
 • Microsoft
 • Adoble
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Spotify
 • Netflix
 • Yahoo
 • Uber

Varför skall man använda
sig av OKR

OKR är ett enkelt sätt
att styra ett företag på. Okr bidrar till fokus och tydlighet som i sin tur
leder till högre genomföringskraft. Huvudsakligen är det fyra stycken fördelar
med att använda sig av Okr.

 1. Företags
  viktigaste mål kommer upp till ytan.
 2. Alla
  i företaget vet vad som ät viktigast. Det visar att störredelen av anställda är
  osäkra på företagets strategi.
 3. Du
  får en översikt hur alla ligger till i hålhållande till målen.
 4. Alla
  i företaget vet vad som försiggås och är inkluderande.   

Nedan är vidlagt en video som förenklat ger en förklaring av OKR.

https://www.youtube.com/watch?v=hI_tEIpCzyE

Källor:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/strategy/articles/slik-kan-okr-hjelpe-organisasjoner-med-aa-oppnaa-maalene-sine.html