OKR

lasselunden mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Forrige uke gikk jeg gjennom hva som måtte til for å få en attraktiv og nærmest perfekt LinkedIn-profil. Denne gangen skal jeg prate litt om hva OKRer, hvilke bedrifter som benytter seg av systemet og hvordan det kan øke effektiviteten hos de bedriftene. Først litt om hva OKR er: 

Hva er OKR?

OKR er en forkortelse som betyr Objevtive Key Results. OKR er et system der du setter dine mål og ambisjoner og sikrer et jevnlig arbeid. Systemet ble innført av John Doerr som tilbake i 1999 inviterte Google til å benytte seg av systemet. Da bestod Google kun av 30 ansatte og tjente lite penger. Siden den gang har Google brukt OKR i hvert kvartal og består nå av over 80 000 ansatte! 

Selve formelen i OKR er å finne en objective og 3-5 key results. En OKR kan for eksempel se slik ut: 

Objective: Skape en lett anvendelig og brukervennlig nettside med tydelige budskap om hva produktet/tjenesten er og handler om, med fokus på god markedsføring og god trafikk. 

KR1: Finne et godt produkt eller tjeneste. (6/10)
KR2: Oppnå minst 500 besøkende på nettsiden innen innlevering. (5/10)
KR3: Nå til kunder via SoMe kanaler og få minst 300 følgere på tvers av de sosiale plattformene innen innlevering. (4/10)
KR4: Oppnå 10 abonnenter på e-post innen innlevering. (5/10)

Med OKR svarer man på to grunnleggende spørsmål fra hvert kvartal: 

  1. Hva ønsker du å oppnå? (Objective)
  2. Hvordan skal du klare det? (Key Results) 

Objective beskriver hva du eller bedriften ønsker å oppnå innen kvartalet er omme. Det skal være et konkret mål, som i tillegg er utfordrende. Key Results viser hvordan du eller bedriften har tenkt å nå målet, objective. Man kan på en måte si at dette er delmål for å nå det store målet. Key Result kan etterhvert endres og justeres på om nødvendig, og bak Key Result står det noen tall som viser sannsynligheten for å oppnå det delmålet, hvor 10 betyr at målet er nådd. 

Jeg nevnte tidligere i teksten at John Doerr innførte OKR hos Google som vokste svært på det, og er et av mange bedrifter som bruker det til den dag i dag. Andre bedrifter som benytter seg av OKR er Amazon, Facebook, Finn.no, Inevo og LinkedIn. 

Gjør det mer effektivt

OKR viser deg en retning og hvordan du kommer deg dit. En ansatt får da ikke kun en beskjed om hva som skal jobbes med, men også hvordan vi jobber med det og hvorfor vi skal jobbe med det. Det blir i større grad tydeligere de ansattes roller i bedriften. Med tanke på så høye mål man setter seg med OKR, vil man nesten bli garantert en 100% innsats og at man hele tiden pusher hverandre og seg selv. OKR kan bli sett på som en motivasjon for å vise arbeiderne fremgangen til enhver tid, som igjen gjør det lettere å forbedre noe om det trengs. 

De mest suksessrike setter høye og nesten umulige mål i sin OKR. 

Jeg velger å avslutte med et sitat fra hjernen bak OKR, John Doerr, som jeg følte jeg kjente meg igjen i, og på en annen side som jeg syns det er litt humoristisk ment også. 

 “Nothing moves us forward like a deadline”
John Doerr, Measure What Matters. 

John Doerr – Fortune Brainstorm Tech, Aspen, July 14th, 2015

Om du ønsker å lese mer om det jeg har skrevet om her, så kan du besøke nettsidene jeg brukte: 

Vi blogges neste uke 🙂