OKR

arbenfera mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I denne ukens innlegg har vi fått i oppgave å skrive om systemet OKR av foreleser Karl Philip. De fleste er ikke helt klar over hva som menes med dette, men kort forklart så er det et system for gjennomføring.

Hva er OKR?

OKR står for; Objectives og Key results. Ved å bruke OKR så vil man svare på to grunnleggende spørsmål.

Objective – hvilke ambisjoner man har, om de er lave eller høye. Og hva man ønsker å oppnå

Key results – hvordan man skal nå målet?

Noen av de bedriftene som gjør det best i Norge bruker OKR aktivt, men det skal sies at det enda ikke er veldig mange bedrifter som benytter seg av dette. Men hvorfor benytter de suksessfulle bedriftene seg av OKR? For det første er det svært enkelt, og det lar samarbeidet gå på tvers av avdelinger. Dette gjør at alle får jobbet mot samme mål, og kan være med på å øke motivasjonen og engasjementet til de ansatte gjennom denne prosessen.

OKR- et system for gjennomføring! | DIG2100 (2103)
bilde hentet fra: dig2100.no

Hvordan OKR brukes aktivt i en bedrift

Først og fremst setter man seg realistiske mål som det er mulig å strekke seg til, og helst litt lenger enn hva er komfortabel med om så mulig. De bør være så konkrete som mulig, og det bør holdes til ett, eller maks to mål. Målene må være offentlig for alle de ansatte i bedriften slik at de har en oversikt over hva som foregår til en hver tid. Deretter skal man finne ut av hvordan disse målene skal oppnås, og kjøre en gjennomgang av dette. Resultatene er målbare, så gjennomganger viktige for å se hvor man ligger i prosessen.

Spørsmålene om hva og hvordan man kommer frem til det ønskede målet bør gjennomgås minst to ganger i halvåret. Hensiktene ved dette er for å kunne se en framgang og resultater, selvom flere kan se på dette som en belastning. Gjentagelser av spørsmål vil gjøre at de ansatte husker bedre, og opprettholder fokus gjennom året. Man skal samtidig bli målt på fremdriften, så hvis det viser seg at under et møte at gjennomførelsen for å nå målene de har satt er for lave, så kan disse justeres. Fremover vil man kunne sette seg høyere mål fra begynnelsen av.

Hvorfor bruke OKR?

Karl Philip har skrevet en tekst om OKR hvor han trekker fram 4 gode grunner til å bruke OKR i bedrift.

  • Alle i bedriften får vite hva som er viktig. Kun det viktigste blir tatt med i en OKR “analyse”, den skal være så konkret som mulig.
  • Alle i bedriften vet hva som foregår. Ved at alle er involvert vil motivasjonen hos de ansatte økes og veien mot målet vil ikke bare bli enklere, men også kortere.
  • Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene. Ved å ha møter ca. 4 ganger i året, med gjennomgang av mål, oppnåelse og fremskritt.
  • De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten. De viktigste målene vil bli belyst

Både store og små bedrifter kan benytte seg av verktøyet OKR. Nettsteder som Amazon og Facebook bruker nemlig dette. Nå skal jeg ikke si at OKR er hemmeligheten bak disse bedriftenes suksess, men det gir oss en liten pekepinne på hvor godt utbytte man kan få av bruken ved den.