OKR

Fredrik Fjellhaugen mai 6, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Grunnen til at noen bedrifter lykkes
og andre ikke, skilles ofte i hvilken grad man er god på å planlegge og deretter
gjennomføre planen. Mange bedrifter ser bort ifra det å jobbe åpent og
kollektivt mot et eller flere mål og kommunikasjonen seg imellom blir svak. Hva
er det som gjør at en bedrift lykkes via god planlegging og gjennomføring? Som oftest
vil dette være med gode verktøy som setter til grunne at målene en bedrift har
skal gjennomføres på best mulig måte. Du lurer kanskje nå hva et sånt verktøy
kan være, til dere presenterer jeg «OKR»!

Magien til OKR

I 1999 sto Google bokført med rundt 30 ansatte og en søkemotor som senere skulle revolusjonere og «forstyrre» internettet. Inntekten google klarte å høste var så lite at det akkurat gikk rundt og vi i dag måtte kanskje tatt til nytte av mindre populære søkemotorer hvis ikke investoren John Doerr hadde implementert OKR i Google i samråd med gründerne til Google som fra før av ikke hadde særlig med erfaring på hvordan man skal lede en bedrift. OKR ble en styringsform for de ansatte i Google. Siden den gang i 1999 har Google ansatte brukt OKR i hvert kvartal til å sette opp mål og følge opp mål. Hva har dette resultert i? 80 000 ansatte verden over og en dominans innen markedet sitt.  

https://e24.no/teknologi/i/l1xjke/google-skifter-ut-logoen

Google er slettes ikke det eneste
selskapet som bruker OKR for å sikre suksess, både store og små selskap bruker
OKR konsekvent i arbeidet sitt. Under ligger det en håndfull av mange selskaper
som har gjort stor suksess i sitt marked ved hjelp av OKR.

 • Finn.no
 • Netflix
 • Amazon
 • Schibsted
 • Kolonial.no
 • INEVO
 • Intel

Hva er OKR?

OKR er en forkortelse for Objektive
og Key Results. John Doerr som er faren til OKR forklarer i boken «Measure What
Matter» OKR på denne måten: Jeg vil (Objective) målt ved (dette settet med Key Results).
Målet burde være kort, inspirerende, engasjerende og det er en kvalitativ
beskrivelse av hva du ønsker å oppnå. Målet skal være utfordrerne og kunne motivere
de ansatte som er i teamet, men samtidig være enkelt å huske. Key Results er et
sett med kvantitative, målbare beregninger som følger i tråd med fremdriften
mot målet, gjerne 2 til 5 nøkkelresultater for hvert mål.

Hvordan man bruker OKR

En
OKR settes opp på en enkel og forståelig måte. I nærliggende fremtid skal jeg
og min medstudent Lasse Lunden (https://www.lasselunden.no/)
lansere vår egen
nettbutikk som en del av faget vi har på Høyskolen Kristiania. Får å sikre oss en
suksessfull nettbutikk laget vi selvfølgelig en OKR. Under ser du et eksempel
på hvordan den kan se ut.

 • Team: LF
 • Teammedlemmer: Lasse Lunden & Fredrik Fjellhaugen
  Nettbutikk URL: Ikke ferdig, startet prosessen med å opprette en. 
 • Objective: Lansere en attraktiv og enkel brukervennlig nettside, og oppnå kompetanse om hvordan drive en suksessrik nettside. Nå kunden med attraktive produkter og god markedsføring.

  KR1: Lansere en brukervennlig nettside. (8/10)
  KR2: Oppnå minst 1000 besøkende kunder innen innlevering. (5/10)
  KR3: 
  Oppnå minst 20 abonnenter på nyhetsbrev. (5/10)
  KR4: 
  Få minst 300 følgere på tvers av sosiale plattformer.  (5/10)

Bak hvert enkelt Key Results er det en parentes med 1-10 rangering, dette er hvor oppnåelig disse målene er og en indikasjon på hva man må sette mest ressurser på for oppnåelse.

Ved
å besvare disse spørsmålene tvinger du frem prioriteringer og et felles fokus
innad i bedriften. Og fordelene som følger med er attraktive:

 • De viktigste målene i bedriften kommer til syne.
 • Felles forståelse om hva som er viktig for bedriften.
 • Hvordan man liggere an i forhold til de gitte målene.
 • Alle i bedriften vet hva som foregår.

Det
er total transparens gjennom bedriften og en sosial kontrakt mellom de ansatte
som knytter personlige mål med bedriftens.  

Hvordan implementere OKR i en bedrift.

Det finnes ikke en unik måte å implementere OKR sånn
at alle blir fornøyde, det kan godt hende at det er flere i bedriften som
setter seg motvillig til denne endringen, men det finnes steg som må gjøres før
OKR blir en reell hverdag i en bedrift.

 • Kommuniser til de
  ansatte hva OKR er og hvorfor det vil virke positivt for hele bedriften. Workshops
  og møter for alle ansatte er ideelt for denne delen av prosessen. Det er viktig
  at alle vet og forstår hva OKR er.
 • Velge et verktøy
  som kan følge og lagre OKR sånn at hele bedriften ser det. Kan være et enkelt
  regneark.
 • Alle i bedriften
  må være enige om Objektivene og det burde ikke alltid komme fra topp til bunn,
  men også bunn til topp (bedrift hierarkiet). Større gjennomføringsrate.
 • Sette bedrift
  OKR, team OKR og individuell OKR.

Utenom dette er det opp til hver enkelt bedrift hvordan de løser implementeringen av OKR og selve utføringen.

Kilder:

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

https://medium.com/happierco-blog/steps-to-successfully-setup-okr-cd0251505dbb