fredrikknutsen mars 4, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Etter å ha fått påpekt av diverse foredragsholdere at vi er privilegerte som får muligheten til å lære om OKR på skolebenken, ønsket jeg å sette meg ytterlige inn i hvorfor OKR er så fantastisk og hvordan man skal bruke det.

Hva er OKR?

Hensikten med OKR er å strukturere bedriftens mål og definere hvilke aktiviteter man skal foreta seg for å nå målet sitt.

OKR er et system mange av de største bedriftene i verden bruker. Google, Amazon, Samsung, Netflix og Facebook er eksempler på store, velkjente aktører som alle benytter seg av OKR, men i Norge er det ikke like mange store aktører som har kjennskap til OKR og betydningen det kan ha for deres bedrift.

OKR = Objective, Key Result

Objective: Det bedriften ønsker å oppnå. Dette skal være ambisiøst, kvalitativt, og aller helst et litt hårete mål å strekke seg etter.
Key Result: Hvordan skal vi nå vårt Objective. Kvantitativt, det skal altså være målbart, og aller helst tallsatt slik at vi til enhver tid kan se hvor sannsynlig det er å kunne oppnå (5/10 = 50%, 10/10 = 100%). Etterhvert som man nærmer seg oppnåelse av sine Key Results oppdaterer man fremgangen sin. Grunnen til dette er at dersom man benytter seg av OKR skal alt være synlig for alle ansatte i bedriften, ettersom man er avhengig av hverandre.

OKR sørger for at alle innad i bedriften er med på å dra lasset

Det finnes utallige måter å organisere en bedrift på, enten det gjelder større bedrifter med tydelig hierarkisk organisering med vertikal kommunikasjon gjennom flere ledd, eller mindre bedrifter med horisontal kommunikasjon.
Uansett organisering samler OKR bedriften som et team hvor alle drar i samme retning og er avhengige av hverandre for å oppnå sine mål.

OKR kan brukes i store og små bedrifter, så vel som i en kollokviergruppe.
Jeg har selv vært en del av en kollokviergruppe der vi har fordelt oppgavene og stoler på at de andre gjør seg ferdig innen avtalt tid, men man har jo ingen kontroll på hva de andre gjør og hvor langt de har kommet? Ved å bruke et så enkelt verktøy som OKR faktisk er, så har man hele tiden kontroll på hverandres progresjon ved å jevnlig oppdatere sin fremgang. Enten dette gjelder å løse oppgave 1 på eksamen for en student, eller hvordan man skal ekspandere til et nytt land som bedrift – OKR er et like godt verktøy i begge settinger!

Har du noen gang kommet på jobb uten å vite hva dagens arbeidsoppgaver er? Det har jeg.
Ved å implementere OKR vet alle hva de skal gjøre til enhver tid og hvordan de skal gjøre det. Ikke bare bidrar det til økt effektivitet, målrettet og strukturelt arbeid, men også en form for transparent kommunikasjon der «alle prater med alle».

En dypere innsikt i bruken av OKR

Dette bildet som omhandler et amerikansk fotballag er en god måte å forklare hvordan OKR brukes på ulike nivåer innad i bedriften, eller idrettslag i dette tilfellet.
Det man først må forstå er hvordan alt henger sammen på ulike nivåer. Vi ser her at General Manager sitt Objective er å skape penger for eiere og investorer, som i enhver bedrift. Måten han skal gjøre dette på er å vinne Super Bowl og fylle stadion 88% – Tydelige, definerte handlinger for å nå sitt mål.
Når man så beveger seg videre nedover i hierarkiet ser vi at General Manager sine Key Results er trenerens og PR-avdelingens Objective.
Vi er altså avhengig av at alle drar i samme retning for at alle skal nå sine Objectives.

OKR, det som gjør at det fungerer så godt, er at alle, uansett stilling, har klare, definerte mål de jobber mot.
Enten du sitter i en lederstilling, eller jobber på gulvet, vet du akkurat hva du skal gjøre for å oppnå ditt Objectve. Oppnår du ditt Objective, vil personen du svarer til oppnå et av sine Key Results, som bidrar til at den personen når sitt Objective.

Altså, PR-ansvarlig i bedriften har et Objective, la oss si at dette er å nå ut til 100.000 med sitt budskap. For å nå ut til 100.000 personer er man nødt til å definere Key Results, et sett aktiviteter, som skal bidra til at dette blir en realitet.
Eksempel:
Objective: Nå ut til 100.000 mennesker
KR1: Sette sammen et velfungerende team bestående av 5 personer (5/10)
KR2: Lansere en ny kampanje innen 30.mars (5/10)