idagarder mai 2, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

OKR har blitt kjent for sin måte å hjelpe bedrifter å nå sine mål på lang sikt og kort sikt. OKR står for Objective Key Result. Hvor Objective handler om hva bedriften ønsker å oppnå i løpet av en viss tid. Dette blir som målet til bedriften og grunnen til at de setter opp en slikt rammeverk. Bedriften ønsker å oppnå noe, og deretter setter de sine Key Results. Key Results er målbare resultater man setter seg for å ende opp med å nå sitt hovedmål. Dette er større og mindre ting bedriften skal oppnå underveis. Key Results er ment til å være vanskelige å oppnå og man skal være nødt til å jobbe hardt for å få dem til. Man setter seg Key Results som det kun er en 50/50 sjanse for om man får til eller ikke. Dermed setter man også gjerne opp sjanse “scoren” underveis når man gjør noe som øker oppnåeligheten, eller gjør at Key Resultet virker enda lengre unna.

Fordeler med å benytte OKR

For min del virker OKR som en smart måte og finne motivasjon og interesse i å nå mål. Det virker som et verktøy som gjør arbeid som noe morsomt i stede for at det føles som jobb. Når man hele tiden jobber mot sine Key Results glemmer man litt hovedmålet som virker langt vekk.