WilliamHofsnes mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Selv med et sterkt team full av kompetanse, kreves det mye hardt arbeid for å oppnå et langvarig selskap. Når din bedrift leter etter en måte å sette seg mål, kan det være lurt å vurdere OKR-metoden som Google, LinkedIn og andre veletablerte selskaper bruker. Det er et enkelt rammeverk for målstyring som hjelper alle i selskapet å jobbe mot felles mål.

Hva er OKR?

Objective, Key results(forkortet OKR), er et enkelt og svært effektivt rammeverk for målstyring og gjennomføring. OKR har eksistert siden 1970-tallet, men det var investoren John Doerr som populariserte metoden. Det var han som introduserte Google for denne metoden på slutten av 90-tallet og ble etter hvert et viktig fokus for bedriften.

Som nevnt står OKR for Objective, Key results og skal besvare to spørsmål i alle ledd innad i en bedrift:
Objective: Hva ønsker du å oppnå?
Key results: Hvordan har du tenkt å komme dit?

«Ved å besvare disse to spørsmålene hvert kvartal tvinger du frem tydelige prioriteringer og riktig fokus i bedriften. Når i tillegg alle ansatte besvarer spørsmålene og gjør sine mål synlig for alle andre i organisasjonen dannes en sosial og transparent kontrakt mellom ansatte. En sosial kontrakt som knytter personlige mål med bedriftens mål.»(Karl Philip Lund, Inevo.no)

Objective er de overordnede hovedmålene og skal sette kursen for bedriften. For å skape gode objectives, er det lurt å sette konkrete og korte måloppnåelser. Man kan se på det som en destinasjon på et kart hvor objective setter en klar retning og skal gi motivasjon. Målene skal dog ikke være altfor lette å oppnå, men heller ikke umulige.
Key results skal være med å definere hvordan bedriften kan nå hovedmålene. Her setter man opp tre-fem nøkkelresultater. Hos de største bedriftene anbefales det å ikke ha mer enn fem nøkkelresultater, mens mindre bedrifter vil det holde med tre. Dette er for at man ikke skal sette seg for mange punkter som risikerer til at noe ikke blir gjennomført, eller til at ansatte/ledelsen mister motivasjonen. Nøkkelresultatene bør være ambisiøse og målbare, og by på en viss utfordring.

https://www.shutterstock.com/nb/image-vector/business-people-climb-top-mountain-leader-500593225

Hvorfor bruke OKR?

Å bruke OKR er en super metode for å få bedrifter til å bevisst fokusere på verdiskapende aktiviteter. Som skrevet tidligere tydeliggjøres bedriftens langsiktige hovedmål, som igjen brytes opp i flere kortsiktige delmål. Dette er med på å gi ansatte en større grad av eierskap til hovedmålene, men er også med på å bidra til økte prestasjoner, bedre bedriftskultur og høyere grad av selvstendighet og åpenhet.

Noen av fordelene med OKR er:
I motsetning til andre tradisjonelle målrammer, handler ikke OKR om å sette «lette og sikre» mål og forvente 100% oppnåelse. Metoden oppfordrer folk til å sette seg ambisiøse og dristige(men ikke umulige) mål hvor til og med 60% er greit. 60% av et virkelig tøft og ambisiøst mål representerer fortsatt store fremskritt. OKR skal være med på å inspirere folk til å sikte høyt og utvide grensene sine, i stedet for å spille på det trygge.
Istedenfor å sette årlige mål som blir gjennomgått på slutten av året blir OKR jevnlig vurdert. OKRs blir som oftest gjennomgått og oppdatert en gang i kvartalet, noen ganger månedelig, noe som er bedre egnet i dagens samfunn som er i konstant endring.
OKR er en bottom-up og sideveis prosess hvor de ansatte har en større frihet. De kan designe sine egne mål og resultater som fôrer inn i organisasjonens overordnede mål. Ved at hver ansatt er involvert i prosessen med å sette mål og viktige resultater, er de mye mer engasjert i prosessen og har mer eierskap til målene.
Alle i bedriften vet hva som foregår.

Bedrifter som bruker OKR i dag

Som nevnt tidligere introduserte John Doerr OKR for Google i 1999 og har vært en stor betydning for bedriftens suksess. I senere tid har flere bedrifter, både store og små tatt i bruk denne metoden.

Amazon
De fleste av oss kjenner til Amazon. Selskapet er den største innen elektronisk varehandel og cloud computing-virksomheten i verden i dag. Brukt av flere millioner mennesker verden over, er selskapet klare på sine mål; å selge og kjøpe raskt, enkelt og billig. Amazon er en av de store selskapene som er avhengig av å bruke OKR som sin primære målsettingstilnærming. I et så stort selskap er det alltid en sjanse for feil kommunikasjon, ulike meninger og forventninger, forvirring og ansatte som blir dratt i mange forskjellige retninger.

Andre store selskaper som har tatt i bruk OKR er LinkedIn, Microsoft, Twitter og Adobe. Alle disse selskapene har til felles å være veldig suksessfulle og store, som betyr at de trenger klare mål slik at alle ansatte skal være fokusert på sine arbeidsoppgaver.

Bedrifter som har tatt i bruk OKR. https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#hva-er-okr

Oppsummering

Jeg hadde aldri hørt om OKR før vår foreleser Karl Philip Lund introduserte det for oss. I forbindelse med vår pågående eksamensoppgave, har vi blitt utfordret til å aktivt ta i bruk OKR. Hver uke skal vi oppdatere og rapportere våre OKRs. Ved å gjøre dette kan vi enkelt holde styr på hvor vi ligger an, hvor vi ønsker å være og hva vi må arbeide med videre.

Jeg mener at OKR er et supert rammeverk for målstyring som flere bør implementere i sin bedrift. Det er med på å skape et høyt engasjement blant alle ansatte ved å kunne sette sine egne delmål, det er med på å øke produktiviteten og det gir en klar retning til hvert team og individ.

Kilder
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#hva-er-okr
https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper
https://www.cio.com/article/3302036/okr-objectives-and-key-results-defined.html
https://www.perdoo.com/the-ultimate-okr-guide/