linnlorentzen april 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I det som er en ganske annerledes hverdag (dere vet alle hvorfor ting er annerledes?) skal det bli utrolig gøy og spennende å kunne starte sin egen nettbutikk! Vi er nå inne i den siste delen av semesteret, og sammen i grupper skal vi da altså opprette nettbutikk. Det skal bli deilig å tenke på noe annet enn covid-19, og heller ha fullt fokus på etablering, tankemyldring og konseptbygging. 

Anders Mamen og Karl Philip Lund er våre forelesere, og startet den første uken med å snakke om blant annet OKR. Dette skal hjelpe oss i praksis i denne perioden av semesteret vi går inn i nå, for å kunne vise hvordan det fungerer i arbeidslivet. 

Å kunne sette forelesninger ut i praksis rett etterpå er veldig givende og lærerikt, så dette blir med andre ord et bra semester. 

Hånd trukket kompass vind rose symbol Arkivillustrasjon 207014041

OKR – Objective, Key Results. 

OKR fungerer som et system for å nå overordnede mål. Finn ut hva du ønsker å oppnå, og det ønsket blir ditt Objective. De målbare stegene du setter på veien for å nå det målet, er dine Key Results. OKR er en enklere form for målstyring enn mange andre planleggingsmetoder, og er derfor lettere å komme i gang med også. 

Vi vil ta strategien ut i bedriften eller organisasjonen, og på den måten inkludere og gjøre alle klar over retningen og prioritetene som er satt. På denne måten blir også internkommunikasjonen bedre. Alle i teamet vet hva som skal gjøre og hva som forventes av dem, og på denne måten vil også effektiviteten bli bedre. 

For at man skal kunne klare å huske målene, skal man ved hvert mål ha ett sett med 2-5 nøkkelresultater. Har man flere enn 5 vil det bli vanskeligere å huske. Vi ønsker glede blant kundene samtidig som vi vil holde kostnader under kontroll. 

Samsung, Netflix , Spotify, Zalando, og det norske selskapet Finn.no er eksempler på store firmaer som benytter seg av OKR. John Doerr introduserte det i Google i -99 som styringssett, og hjalp Google til å strukturere seg bedre. 

Kjennetegn på god Objective. 

I forelesning har vi fått høre at en god Objective skal være kort og presis. Vi skal fortelle kort hva vi ønsker å oppnå i en bestemt tidsperiode, samtidig som den skal være inspirerende. Konkret, handlingsorientert og inspirerende, sier John Doerr. 

Hårete mål : Hårete mål skaper hårete resultater. Denne tankegangen er enkel. Ikke sett så enkle mål at man alltid når de, eller alltid ligger på 100%. Da blir ting for enkelt. Målene må være utfordrende og ambisiøse, og tvinge organisasjonen til å tenke annerledes. Det ideelle er å sikte på 60-70% på gjennomsnittlig måloppnåelse. 

Enkelhet : Som tidligere nevnt er OKR en enklere form for målstyring, og dermed enkel å komme i gang med. Alle i organisasjon vet om prioriteringene og målene som er satt, og de vet på den måten hva de skal gjøre og hvor de skal bidra. 

Agile mål : Agile mål er fleksible, raske og kan forbedre organisasjonen gjennom å kunne raskere tilpasse seg endringer. Dette reduserer risiko og sløsing. 

Gjennom en enkel og grei tilnærminger OKR noe som appellerer til organisasjoner, selskaper og bedrifter, i alle former og størrelser. Alt fra store selskaper som Google, til lovende start-ups. 

How Did We Implement Google's Goal System at Labiotech?

OKR metoden åpner for en dyp ansvarsfølelse, effektivitet og en enkelhet som gjør arbeidet enklere og raskere. 

Når vi nå skal lage våre egne nettbutikker, og lage våre egne Objective Key Results, skal det bli interessant å sette teori ut i praksis. 

Kilder: 

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper%20hentet%2028.04.2020