Anneline Dahl Nielsen mai 6, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det er ikke alltid like lett å oppnå ønsket mål, veien dit kan både være vanskelig og kronglete, og man er som regel avhengig av at alle i bedriften er engasjert og motivert. I dag er det flere systemer som kan bidra til å gjøre veien mot målet lettere, blant annet styringssettet for målsetting OKR. Det er flere store og kjente aktører som drar nytte av OKR, deriblant Google, LinkedIn, Netflix og Samsung for å nevne noen.

Bilde hentet fra unsplash.com

Hva er OKR?

Først og fremst så er det greit å vite hva dette begrepet står for; «Objectives and Key Results» definerer John Doerr. Doerr er hjernen bak OKR, og allerede i 1999 implementerte Doerr dette banebrytende systemet for Larry Page, Google Cofounder.
I boken «Measure What Matters» (2018) forklares systemet som en enkel prosess som hjelper bedrifter med fremdrift, mål og motivasjon.

OKR handler om å få en bedrift, hele bedriften, til å oppnå et felles mål samtidig som å opprettholde vedvarende fremdrift. Det er i tillegg en effektiv måte å kunne motivere og engasjere sine ansatte på. Uten engasjerte ansatte blir veien mot målet vanskelig, derfor er det helt sentralt at hele bedriften jobber samlet mot målet. Hvis dine armer og ben ikke samarbeider med hodet kommer man ingen vei, hverken med bedriften eller som leder. OKR erstatter ikke god ledelse eller strukturen i bedriften, men vil løfte organisasjonen til et bedre nivå.

Objectives
Dette handler om hva du ønsker å oppnå, retningen din. Denne bør være inspirerende og ambisiøs, kan sammenlignes som en visjonen man har. Her er det viktig å tenke stort, og ikke la seg skremme av tanker som holde deg tilbake. Et objective skal helst være så konkret som mulig, slik at alle som skal jobbe for å nå målet forstår og blir motivert av det.

Key Results
Objectives er retningen, Key Results er hvordan man går frem. Det er viktig at dine KR er konkrete, tidsbestemte og målbare. Ved å dele opp målet i flere delmål gjør man det lettere å kunne se utvikling og evt endringer som må gjøres underveis for å peile seg inn på retningen man har satt. Kluet med KR er at det skal være enkelt for deg å kunne svare enten «ja» eller «nei» på om man har oppfylt kravene. KR skal fungere som motiverende delmål samtidig som det skal bidra til økt fokus, og da er det viktig å ikke ha for mange. Ved for mange KR kan det virke demotiverende for ansatte flest, gjerne 3-5 KR er et fint antall å starte på. Det er viktig å huske på at key results ikke bare er oppgaver som skal gjøres, men at hver KR gir resultater som bidrar til at bedriften lettere oppnår objective.

Bilde hentet fra unsplash.com

Hvorfor bruke OKR?

Det er flere gode grunner til hvorfor en bedrift bør ta i bruk OKR. Mål er viktig for både fremdrift og motivasjon, samtidig som det kan gi en samlede effekt på dine ansatte og økt fokus. Det er et enkelt styringssett som gir effektive resultater med blide og fornøyde ansatte. Ved å ha en felles retning gir det trygghet, tydelighet og økt fokus. I følge Inevo er det 4 fordeler ved å bruke OKR:

  1. De viktigste målene kommer til overflaten
  2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig
  3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Men med dagens digitale vindkast er det kanskje ingen god idé å ha OKR for alle bedrifter. Heng med nå og forstå meg riktig, jeg mener ikke at det ikke er viktig med mål, for det er absolutt viktig. Men i den digitale tiden vi levere i, skjer det endringer til stadighet. Mange av endringene eller utviklingene påvirker også bedrifter. Det kan påvirke kommunikasjon, som f.eks møte over Zoom, eller det kan påvirke hele bedriftsstrukturen. Hvis man da låser seg på grunn av mål man har satt seg og dermed ikke evner å tilpasse den digitale utvikling, hvor langt kommer man da? For noen bedrifter tror jeg OKR vil være riktig system å ta i bruk, men alle markeder, også digitale, er levende. Som man har erfart med teknologien tidligere og i vår egen digitale hverdag, kommer som regel utvikling og endringer før man aner det. Bedrifter må kontinuerlig tilpasse og justere seg for å kunne nå satte mål.

Hvor lurt er det egentlig å binde seg til et system som kan låse muligheter som ligger utenfor dine satte mål og delmål? Stadige endringer av mål påvirket av teknologisk utvikling, er nok ikke helt optimalt. For mange ansatte fungerer bedriftens mål som drivkraften i arbeidshverdagen, men hvis målene stadig endres kan dette påvirke motivasjonen og skape usikkerhet internt i bedriften – er det derfor så lurt at bedriften tar i bruk OKR…?

Kilder:
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/
Doerr, John. 2018. «Measure What Matters»