Mohammed Hakim Hashi april 7, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Velkommen tilbake til min studentblogg, om digital markedsføring. Vi har nå kommet inn i den tredje delen av dette faget, med en ny foreleser: Karl Philip Lund. I denne modellen skal vi lære om E-varehandel, og skrive 2 blogginnlegg hver uke. Disse blogginnleggene skal innholde alt fra planlegging, systemer, læring og dokumentere prosessen i vår egen nettbutikk som vi skal opprette. Så dette blir en spennende måned med masse innhold og mye læring

I det første blogginnlegget i denne modulen, skal jeg ta for meg styringsformen OKR. Dette er en styringsform som blir brukt i mange bedrifter for å klare å navigere seg i markedet, og vokse. Men hva er dette systemet, hvordan fungerer det, og hvordan kan du bruke det i din bedrift?

Bildet er hentet ifra:

Hva er OKR?

OKR er en forkortelse for Objectives and key result. I følge Inevo er OKR et enkelt styringssett som knytter målene til selskap, team og medarbeidere sammen for å omsette strategi i målbare resultater. OKR prosessen benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid.  Dette styringsettet er med på å kartlegge realistiske mål, og måle i hvilken grad disse målene blir oppnådd. På denne måten kan bedrifter orientere seg, jobbe med forbedringspotensialer , og utvikle bedriftens interne og eksterne mål på en kontrollert måte.

ORK kan forenkles slik:

Objective = Hva ønsker organisjaonen å oppnå? Key Results = Hvordan skal organsiasjonen nå målet?

Bildet er hentet ifra: https://www.free-power-point-templates.com/articles/okr-objectives-and-key-results-and-powerpoint-templates/

Objective er retningen. Key results er hvordan du skal komme dit. Dette er to spørsmål ledelsen, ansatte og orgnaisjonen må ta for seg etter hvert kvartal, for å kartlegge hvordan og hva som har blitt oppnådd. Etter hvert kvartal kan målene bli justert etter hva som er realistisk av tidligere resultater, og dagens situasjon. Ved å gjøre dette etter hvert kvartal, har bedriften mulighet til å jobbe mot kortsiktige og konkrete mål. OKR hjelper til slik at disse målene er integrert på en god måte, slik at det er motiverende for alle som jobber internt i bedriften. Dette er både inviduelle og overordne mål for bedriften. De inviduelle målene blir kommjunsert mellom ledelse og ansatte for å finne realistiske mål. Disse målene blir publisert slik at alle kan se de, og på denne måten blir det forpliktlser og en sosial kontrakt mellom ansatte. Disse inviduelle målene knyttes opp igjen mot organsiajonens mål

Hva er gode Objectives?

Et objective er som tidligere nevnt en retning en bedrift må gå mot. Dette er faste mål, som er synlig og som kan bli målt. Her er det viktig å sette seg realistiske mål, og mål som hvert enkelt individ i bedriften kan forstå og jobbe mot. Objectivs er basert på hva bedriften har ressurser til å oppnå, og konrete mål som må bli målt etter hvert kvartal. Dette kan være mål som:

  • 50% av salg skal inneholde sekunderprodukter som kunder kjøper itilegg
  • Være domineredn i lokalområdet.
  • Oppnå 1 sukesshistore

Hva er gode Key Resutls?

Et Key Resutls skal løse spørsmålet om hvordan organsiasjonen skal nå målet. Når er slik Key Results skal bli lagd, er det viktig å være så spesefikk som mulig. På denne måten er det mulig å måle det konkret, og hva som kan bli gjort bedre i neste kvartal. På denne måten henger Objevtives og Key results sammen, for å spesifere hvordan objectives skal bli nådd. Dette kan se slik ut