Tobias april 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Til tross for en noe spesiell hverdag er vi godt i gang med semesteret, og en ny spennende del av faget Varehandel: Bærekraftig og digital. I denne delen ser vi nærmere på E-Commerce og digital markedsføring med Karl Philip Lund og Anders Mamen i førersetet. Første forelesning handlet blant annet om OKR, noe vi skal … Fortsett å lese OKR – Et gunstig rammeverk for resultatoppnåelse