kaspermonroyformoe februar 27, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

OKR, eller “Objective Key Results” er for tiden det mest populære rammeverket for målsetning innad i bedrifter. Det kan sees på som et rammeverk for å nå sine mål , og formålet  er å kunne knytte bedriften, team og personell til målbare resultater. I 1999 var Google de første til å implementere en slik arbeidsmetode […]