Charlotterud mars 19, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Da jeg i forelesning med Karl Philip Lund først ble introdusert for OKR, hadde jeg aldri hørt om dette styringssettet. Det jeg tenkte umiddelbart var at dette var veldig interessant og noe jeg ville lære mer om.

OKR står for Objective, Key Results. Det er enkelt forklart et styringssett som gjør det enklere for bedriften å holde fokus på de målene bedriften har satt seg, holde fokus på de viktigste aktivitetene samt holde styr på at det er fremdrift i de prosjektene bedriften holder på med. Det vil også garantert skape en helt annen dynamikk i teamet. Det jeg mener med det er at samarbeidet internt i teamet vil styrkes dersom man til en hver tid vet hvor man skal og hvordan man skal «klatre» hele veien opp mot målet.

Hvordan tar man i bruk OKR?
For å forklare hva Objective og Key Results står for, er det noen spørsmål man behøver å besvare i hvert ledd i bedriten periodevis. Objectives handler om å ha en ambisjon med målet vi setter oss. Hva ønsker vi å oppnå? Her bør du ha et enkelt, ambisiøst og inspirerende Key Result, som vil gjøre det lettere å sette de konkrete målene under «Key Results». Dette fordi Objectives er for å sette en retning, da Key Results handler om hvordan vi skal komme dit og samtidig nå målene vi har satt oss.

Når teamet ditt skal sette Key Results bør det være konkret, målbart og tidsbestemt. Disse burde beskrive resultater, ikke aktiviteter eller oppgaver. Samtidig er det fint om det er mulig å svare ja eller nei på om man har nådd et Key Result. I tillegg vil jeg anbefale å hvertfall ha 3 Key Result eller fler.

Veien til suksess?
Tidligere dette semesteret fikk vi en eksamensoppgave som innebar nettopp det å sette opp OKR for våre team. Vi sendte inn oppdatering på OKR ukentlig i et verktøy som heter BaseCamp, dette for å hele tiden spisse våre Key Result opp mot hovedmålet (Objective) vi hadde satt oss. Av erfaring mener jeg at OKR er det ultimate verktøyet for veien til suksess.

OKR vil føre til at det blir satt riktige prioriteringer og at man når målene med betydelig større fokus. I tillegg vil det hjelpe bedriften med å nå målene raskere dersom man setter OKR for hvert kvartal.

Dersom de ansatte klarer å svare på spørsmålene og samtidig synliggjøre dette for de andre ansatte vil dette føre til at den interne kommunikasjonen i bedriften blir bedre.

Kilde:
INEVO

/Charlotte