vildechristinskildrud mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det er flere bedrifter og
enkeltpersoner som setter seg mål, som aldri gjennomføres. Problemet kan blant
annet være at det er et uoppnåelig mål, dårlig kommunikasjon om hva målet innebærer,
for lite motivasjon, engasjement og deltakelse, eller for mange delmål som fører
til andre utfall enn målet man egentlig så for seg.

I forelesning har Karl Philip Lund
introdusert oss for styringssettet OKR som han har implementert i oppgaven vår,
hvor vi lager vår egen nettbutikk. Dette er et effektivt verktøy som skaper
motivasjon og resultater. Noen store bedrifter som bruker OKR i dag er blant
annet Google, Netflix, LinkedIn og Uber. Jeg skal i dette blogginnlegget skrive
om OKR og gjøre det klart hvorfor man bør bruke det.

Hva er OKR, og hvorfor bruke det?

OKR er et populært styringssett
brukt av flere organisasjoner for å forme, kommunisere og overvåke hovedmålet
sitt kvartalsvis. OKR består av Objective og Key Results. Ved å implementere
dette verktøyet må du svare på 2 spørsmål:

O: Hva ønsker vi å oppnå?

KR: Hvordan vet vi at vi har
nådd målet?

Dette blir altså til hovedmål (O) og
delmål (KR). Målene skal alltid være synlig for alle i virksomheten slik at
alle er klar over hva som jobbes mot, og hvordan de forskjellige kan bidra for
å nå målet. Forskjellige avdelinger kan ha forskjellige OKR, men det bør ikke
lages for mange da det kan bli vanskeligere å gjennomføre, og mer uklart hva man
faktisk jobber mot.

Hva innebærer et godt Objective?

Et godt Objective skal få deg til å
ville stå opp av senga om morgenen. Det skal være kort og konkret, samtidig som
handlingsorientert og engasjement skapende. Dette målet skal huskes, og derfor
kan det ikke være for langt. Det må være i tråd med virksomhetens hensikt, og
det må gi mening for alle som skal være med å bidra for å nå målet. Det er
viktig å bruke tid på å finne et godt Objective, da dette skal motivere de
ansatte til å hjelpe virksomheten å nå nye høyder.

Hva innebærer gode Key Results?

Gode Key Results skal være målbare
og kvantitative. Hvert av Key Resultene skal måles fra enten 1-10 eller 0.1-1.0,
i hvor nær man er måloppnåelse. Delmålene skal være litt ukomfortable, og gjøre
så man vil gå ut av komfortsonen. Karl Philip fortalte oss under forelesning at
dersom vi når alle målene våre, har vi satt for lave mål. De skal være ambisiøse,
og si noe om hvordan man kommer i mål for å nå sitt Objective.

OKR Suksesshistorie: Google.com

Etter litt søk, kom jeg frem til at
Googles historie om implementering av verktøyet er vel det mest kjente OKR
eksempelet. John Doerr, forfatteren av OKR boken Measure What Matters,
forteller under en TED-talks video om da han presenterte verktøyet for Google
første gang. Dette var i 1999, og hovedkontoret var en garasje, og
ansattantallet lå på 30. Doerr forteller i videoen at Google gikk for metoden
fordi de hadde ingen annen kunnskap om hvordan styre en virksomhet på, og fikk betalt
i stor suksess. I dag sitter Google igjen med over 80 000 ansatte, og det
er få som ikke kjenner til navnet.

Se TED-talks videoen til John Doerr
her:

Hvordan vi bruker OKR i undervisningen

For å få et innblikk i hvordan
styringssettet fungerer i virkeligheten har vi fått i oppgave om å bruke OKR i eksamensoppgaven
vår. Oppgaven går ut på at hver gruppe skal opprette og lansere hver sin
nettbutikk, og derfor skal vi sette opp både Objective og Key Results
gruppevis. Hver fredag publiserer en fra gruppen en oppdatering på hvordan vi
ligger an i forhold til Key Results på INEVO sin plattform Basecamp. Her kan våre
medstudenter holde seg oppdatert på hvordan vi ligger an hele tiden, og
omvendt.

OKR gir virkelig motivasjon for å gjøre det bra. Gruppen er hele tiden fokusert på hva hovedmålet er og jobber sammen for å nå det.

// Vilde Christin Skildrud

Kilder

https://www.wrike.com/blog/12-okr-tips-google-linkedin-twitter-intel/