Nordmank98 april 27, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er OKR?

OKR er et målstyringsverktøy som søker å skape samarbeid og engasjement rundt konkrete målsetninger. OKR står for Objectives og Key Results og hensikten med dette er å ta strategien ut i organisasjonen til å både navigere og realisere både langsiktige og kortsiktige mål samtidig sikre kontinuerlig drift og holde fokus på de viktigste aktivitetene. Dette verktøyet bidrar til å forbedre internkommunikasjon i selskaper ved at alle mål gjøres tilgjengelig for alle andre i organisasjonen.

OKR- et system for gjennomføring! | DIG2100 (2103)

OKR skal gi deg svar på to grunnleggende ting:

  • Objective: Hva ønsker du å oppnå?
  • Key Results: Hvordan har du tenkt å komme dit?

Målene man setter for seg i bedriften med OKR bør være noe man kan klare å oppnå og helst litt utenfor komfortsonen, men samtidig bør ikke målet være for urealistisk. Det viktigste er å holde seg til til helst to hovedmål og kun ha fokus på disse, da det gjør seg lettere å oppnå disse med høy sannsynlighet. De skal altså være enkle å måle slik at man ikke er i tvil om de er nådd eller ikke ved kvartalslutt.

Hvorfor bruke OKR i bedriften?

OKR skal bidra til blant annet til økt fokus, engasjement og høyere gjennomføringskraft. INEVO har nevnt fire fordeler ved å benytte seg av OKR:

  1. De viktigste målene kommer til overflaten
  2. Alle ansatte i bedriften får vite hva som er viktig
  3. Man får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene.
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår.

I dag er det nemlig slik at verdens største og mest kjente selskaper bruker målverktøyet OKR. Detter er noe som kan bli brukt både av store og små og til og med nyetablerte selskaper. I Norge så har ikke dette blitt tatt i bruk så mye som man kunne ønsket, men det har god nytte av seg og kan være motivasjon for mange begynne å bruke det. For å nevne noen selksaper som tar i bruk denne strategien er f.eks Netflix og Spotify. Disse er to suksessfulle selskaper som har tatt i bruk OKR.

OKR - et system for gjennomføring - les mer her -INEVO