thomasmcbride april 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Målstyringsverktøyet OKR står for Objectives og Key Results, og brukes til å både navigere og realisere både langsiktige og kortsiktige mål! Verktøyet har to funksjoner, der den skal gi struktur og oversikt, samtidig som at man må sette spesifikke aktivitetsmål som skal bidra til å nå hovedmålet. Dersom en bedrift ønsker å øke omsetning, så vil det være hovedmålet. Aktivitetsmål som å delta på et økt antall konferanser, og øke antall ring for salgsdepartementet, hjelper selskapet i å oppnå en høyere omsetning.

Betegnelsen OKR er kjent fra John Doerr sitt bidrag for Google i 1999 da selskapet fortsatt var relativt ferske, og som bidro til å sette selskapet i fart oppover. De siste 20 årene har verktøyet blitt mer og mer populært, der suksessfulle selskaper slik som Netflix, Samsung, Spotify, Amazon, Facebook og mange fler tar i bruk av OKR.

Hvordan bruke OKR

Karl Philip Lund i INEVO har et blogginnlegg, der det blant annet inneholder stegene INEVO brukte for å innføre OKR.

1. Fortell hva du ønsker å oppnå innen neste kvartal i OKR-format.
Et OKR-format kan se slik ut:
Øke omsetning
1. Delta på 10 konferanser (50% sannsynlig)
– 2. Oppnå 60 ring/dagen i salgsdepartementet (40% sannsynlig)

2. Sjekk at dine OKR er i tråd med firmaet.
Ettersom at hensikten med verktøyet er å oppnå mål, er det viktig at din OKR bidrar til å realisere firmaets langsiktige mål.

3. Diskuter dine OKR med en leder.
På denne måten kan man forsikre at de aktiviteter man ønsker å iverksette er aktuelle.

4. Daglig leder godkjenner alle OKR.

5. Alle publiserer sine OKR på et sted som er synlig for alle.
– Dette er spesielt viktig for å opprettholde en god struktur, slik at forskjellige OKR samspiller med hverandre.

6. Kjøre ukentlige oppdateringer.
– Som nevnt i introen bør verktøyet brukes til å navigere seg mot kortsiktige- og langsiktige mål, der det er viktig å tilpasse seg endringer som skjer.

Verktøyet kan brukes på flere måter. Man kan ha en individuell-, overordnet- , teambasert OKR og en for kunder og andre interessenter.

Om du finner dette interessant så anbefaler jeg å se denne Ted Talk videoen, der John Doerr selv forklarer hvordan OKR er hemmeligheten bak suksess.

Ny fase i digital markedsføring!

Med Karl Philip som foreleser i fase 3 av faget digital markedsføring, så vil OKR være et viktig verktøy for perioden. I løpet av denne fasen skal det nemlig etableres en nettbutikk der ukentlige OKR oppdateringer må logges. Jeg ser frem til å utvikle en egen nettbutikk og vil absolutt utnytte OKR til å følge opp nettbutikkens utvikling.