ajsa mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I mitt forrige innlegg skrev jeg kort om OKR og hva det går ut på. Denne gangen skal jeg gå ennå litt dypere inn på hva OKR er og hva dette gjør for bedrifter. OKR er et styringsverktøy som blir brukt av mange bedrifter verden over. Dette verktøyet bidrar til, og sikrer, at bedriftens ansatte klarer å oppnå deres felles mål. Noen av de store, suksessfulle selskapene som benytter seg av OKR er blant annet Google, Spotify, AirBnB og Netflix. Det er ikke kun de store og suksessfulle selskapene som benytter seg av OKR – vi har også selskaper i Norge som har oppnådd suksess ved bruk av dette styringsverktøyet. Blant dem er Kolonial, Finn og Schibsted. Objective: hva ønsker man å oppnå? Objective er det overordnede målet. Et godt objective er gjerne en konkret, motiverende og utfordrende setning som beskriver oppgaven som skal utføres på en enkel og ikke minst forståelig måte. Målet er at alle involverte skal kunne forstå og bidra til å nå bedriftens målsetninger. Som fortalt, er objective det målet man jobber mot å nå – det overordnede målet. For å ha litt oversikt under prosessen kan det være en god idé å vurdere hvordan man ligger an kvartalsvis ved at man ser på hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og foretar eventuelle endringer basert på dette. Et godt tips er å sørge for at det overordnede målet ikke er et mål man skal kunne nå i løpet av veldig kort tid, men at det virkelig gir de ansatte noe å strekke seg etter. Når man har et mål som byr på en utfordring eller to, vil dette også kunne bidra til å skape motivasjon blant de ansatte. Key Results – hvordan skal man oppnå dette? Etter å ha utarbeidet et objective, vil neste steg være å lage gode key results. Key Results er delmål som skal hjelpe deg med å jobbe frem mot å nå det overordnede målet. Man kan gjerne ha 3-5 key results per objective for at det skal bli lettere for de ansatte å huske hva de jobber mot. Det som kjennetegner gode key results er at de er målbare, tidsbestemte og handlingsorienterte. De skal ikke beskrive handlinger, men heller resultatene som handlingene skal føre til. Her gjelder det å være ambisiøs, slik at man har noe å strekke seg etter. Sjansen for at et key result nås, måles prosentvis fra 0-100%. Har man for eksempel 50 % sjanse for å nå et key result, skrives dette på følgende måte: (5/10). Key Results skal oppdateres underveis i prosessen. Hva gjør OKR for bedrifter? Det er ingen tvil om at riktig bruk av OKR bidrar til økt effektivitet i bedrifter. Når man har en idé, er det ikke før man kommer til gjennomføringen at det er et behov for oversikt og struktur. Mange forskjellige oppgaver skal gjøres, og flere delmål skal nås. For å holde de ansatte motiverte, er det viktig at man jevnlig rapporterer status. Dette vil kunne bidra til inspirasjon og øke lysten til å jobbe videre – spesielt om man stadig ser fremgang. Dersom man skal lykkes med dette systemet er det ikke kun viktig at de ansatte er engasjerte og motiverte, men også at de til enhver tid vet hva som skal gjøres og har et sterkt ønske om å nå målene som er satt. Når dette er sagt, kan det være vanskelig å implementere OKR i bedrifter. Deler av årsaken til dette er at det kan være krevende – både tidsmessig og med tanke på å ha et ansvar ovenfor ansatte. Når man skal implementere OKR må man som leder investere mye tid på oppfølging av systemet og ansatte. Systemet må jevnlig oppdateres og følges opp og kanskje er det noen ansatte som ikke helt ser poenget med denne styringsformen. Men, OKR har sine fordeler også. Systemet er transparent; alle vet hvilke mål som er satt, hvilke prioriteringer bedriften har og hvordan man skal jobbe for best mulig sluttresultat. /Ajsa Litteraturliste: Inevo.no https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomføring/