Rahel Abraha mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne uken har vi fått i oppgave å skrive om OKR.OKR er et system flere bedrifter burde kjenne til, da det er ett system som hjelper til å gjennomføre. Karl Philip Lund introduserte oss til dette for en uke siden og min gruppe har allerede fått bruk for dette i jobbsammenheng. Han har mye kunnskap om nettopp dette og beskriver OKR som et system for gjennomføring og skal kunne hjelpe oss å navigere gjennom store landskaper den gang vi jobber i et stort selskap.

Hva er OKR? 
OKR er bygd opp av Objective (hva ønsker vi å oppnå?) og Key Results (hvordan har vi tenkt å komme dit?) hvor brukeren skal kunne sette høye mål (høyere mål enn antatt er ofte greit, for å holde motivasjonen oppe), ha fokus på viktige aktiviteter og sørge for fremdrift. Det er er et enkelt styringssett som benyttes for å sette høye mål innad i bedriften, sikre kontinuerlig fremtid og holde fokus på de viktigste alternativene som man setter seg på kvartalbasisSlik kan man løfte organisasjoner til nye høyder og brukes i alt fra startups til store selskaper.Målet med å sette seg OKR’er er å få hele organisasjonen til å samarbeide på tvers av avdelingene mot de samme målbare målene og på denne måten vil man motivere alle de ansatte til å nå målene man har satt seg i OKR’en. Målene man setter seg innad i bedriften med OKR skal være noe man må strekke seg etter og gjerne litt utenfor komfortsonen, men de kan heller ikke være urealistiske. Det viktigste vil være å holde seg til maks to hovedmål, slik at man i hovedsak fokuserer på disse. De skal som sagt være enkle å måle slik at man ikke er i tvil om målene er nådd eller ikke ved kvartalslutt.

I dig2103 bruker vi Basecamp for å rapportere inn OKR målene og prosessen underveis. 
(skjermdump 03.05.20)

Objectives- hva ønsker vi å oppnå? 
Dette er målene som systemet som helhet defineres av hvilken retning bedriften ønsker å komme inn i, og hva som skal gjøres for å oppnå objektivet. Her settes det også opp for hvor ressurser skal prioriteres og målene skal sees på som uoppnåelige. Grunnen til dette er at det skal få bedriftene til å jobbe hardere for å oppnå målet og få ut den beste utgaven av seg selv. På denne måten kan bedriften lykkes i sin helhet. Objectives kan finnes på ulike nivåer i selskapet, men skal i hovedsak henge sammen for å sikre en rød tråd. 

Key Results- hvordan har vi tenkt å komme dit?
Key Results er de målbare resultatene som gir en indikasjon på om selskapet beveger seg i riktig retning av hva som har blitt bestemt som Objective. Key results skal nærmest være uoppnåelige og kalles for «stretch-goals» som vil si at man ikke er fornøyd om man ikke oppnår akkurat ønsket resultat. Man skal finne en balanse mellom det og være Over ambisiøs slik at man strekker seg litt mer enn man pleier. På denne måten kan man oppnå resultatene man har satt seg, og utvikle seg selv på arbeidsplassen. 

Fordeler med å benytte OKR
Flere mener at OKR virker som en smart måte å finne motivasjon og interesse i å nå mål. OKR. Mange av de største og mest suksessfulle selskapene i verden, som balnt annet Netflix, Spotify og LinkedIn benytter seg av OKR, noe som kan motivere både store og små bedrifter til å benytte seg av dette systemet.
OKR er ikke minst ryddig og enkelt rammeverk som ikke blir for komplisert å opprettholde og følge underveis. 

– Rahel Abraha