Henriette Gulvik april 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne uken har vi fått i oppgave om å skrive om OKR. OKR er et type hjelpemiddel flere bedrifter burde kjenne til, da det er et system som hjelper til å gjennomføre. Karl Philip har mye kunnskap om nettopp dette og jeg kan anbefale dere å lese det han har skrevet om OKR her.

I tillegg har vi fått i eksamensoppgave å lage og lansere vår egen nettbutikk. I forbindelse med nettbutikken har vi fått i oppgave om å ta i bruk OKR for å sette oss mål for de neste ukene og ha noe å jobbe mot. Det er absolutt en god strategi for å sette seg mål man vil jobbe mot.

Hva er OKR?

OKR er i hovedsak et system for gjennomføring. Det er er derfor et enkelt styringssett som benyttes for å sette høye mål innad i bedriften, sikre kontinuerlig fremtid og holde fokus på de viktigste alternativene som man setter seg på kvartalbasis(INEVO)

Målet med å sette seg OKR’er er å få hele organisasjonen til å samarbeide på tvers av avdelingene mot de samme målbare målene og på denne måten vil man motivere alle de ansatte til å nå målene man har satt seg i OKR’en.

OKR handler i hovedsak om at man skal besvare to spørsmål:

Objective: Hva ønsker du å oppnå? Altså hvilke ambisjoner man har til målet man har satt seg.

Key Results: Hvordan har du tenkt å komme dit? Altså hva slags mål har man har satt seg. Disse målene bør være konkrete, målbare og tidbestemte.

Målene man setter seg innad i bedriften med OKR skal være noe man må strekke seg etter og gjerne litt utenfor komfortsonen, men de kan heller ikke være urealistiske. Det viktigste vil være å holde seg til maks to hovedmål, slik at man i hovedsak fokuserer på disse. De skal som sagt være enkle å måle slik at man ikke er i tvil om målene er nådd eller ikke ved kvartalslutt.

Bilde hentet fra: https://www.labiotech.eu/inside-labiotech/implement-okr/

Hvorfor bruke OKR i bedriften?

Nettopp fordi det er enkelt. OKR bidrar blant annet til tydelighet, økt fokus, engasjement og høyere gjennomføringskraft. INEVO har blant annet nevnt fire fordeler ved å benytte seg av OKR:

  1. De viktigste målene kommer til overflaten.
  2. Alle ansatte i bedriften får vite hva som er viktig.
  3. Man får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene.
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår.

Flere av de største og mest suksessfulle selskapene i verden benytter seg av OKR. Og bare dette bør gi en motivasjon til både store og små bedrifter til å benytte se av OKR. Per dags dato er det ikke så mange bedrifter i Norge som benytter seg av OKR enda, men selv tror jeg absolutt at det er noe som flere og flere her i Norge som vil benytte seg av i nærmeste fremtid. Blant annet så har Netflix, Spotify, Samsung, Finn.no, LinkedIn og Twitter bekreftet at de bruker OKR. Så med andre ord bør dette være en motivasjon for de fleste bedrifter å starte med.

/Henriette Gulvik