emmastoele mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne uken har vi fått i oppgave å skrive et innlegg om OKR. Forkortelsen OKR står for Objective, Key Results og er et hjelpende verktøy for å sette mål. Ettersom vi i hjemmeeksamen har fått i oppgave å opprette en nettbutikk bruker også vi studenter OKR. På den måten kan gruppen sammen sette mål for nettbutikken vår slik at vi har noe å jobbe mot.

Hva er OKR?
OKR er et styringsett som i dag brukes av en rekke ledende organisasjoner. Styringsettet går i hovedsak ut på å opprette et system for gjennomførelse. OKR ble tatt i bruk så tidlig som på 50 tallet, og har med tiden blitt videreutviklet. Poenget med OKR er å sette seg høye mål, sikre forløpende fremdrift og samtidig rette et fokus rundt de viktigste aktivitetene. (INEVO).
Ved å ta i bruk OKR vil det kunne merkes økende kommunikasjon innad i selskapet. Dette på bakgrunn av at alle målene blir tilgjengelig for alle i selskapet uavhengig avdeling, og at man dermed hele tiden kan følge med på hvordan alle ligger an. (INEVO)

Når OKR skal tas i bruk finnes det to sentrale spørsmål som må besvares:
Objective: Hva ønsker du å oppnå?
Key Results: hvordan har du tenkt å gjøre det?
Objective handler om hva slags ambisjoner man har for å nå målet. Key results retter seg videre mot hvordan man skal komme seg til målet. 

Ved å besvare de to overnevnte spørsmålene vil det være lett for bedriften å kunne se hva som må gjøres for å få riktig fokus for å nå målet.
Det er viktig at bedriften setter seg mål  det er mulig å strekke seg etter, men målene må ikke være så høye at det ikke er realistisk å nå dem. 

Bilde hentet her

Hvorfor skal bedrifter velge å bruke OKR?
Inevo har lagt fram 4 fordeler ved å bruke OKR:

  1. De fremste målene i bedriften kommer fram.
  2. Alle de ansatte i bedriften får vite hva som er viktig.
  3. Det gir deg mulighet til å sjekke hvordan alle ligger an til å nå målene.
  4. Alle innenfor bedriften ved til enhver tid hva som foregår.

Hvilke bedrifter bruker OKR?
Det finnes en rekke store selskaper som bruker OKR i dag, og flere av de som har bekreftet at de bruker det er store og kjente selskaper. Eksempler på dette er Twitter, LinkedIn, AirBnb, Spotify, Facebook og Google. Dette er bare noen få av alle selskaper.
Det å ta i bruk OKR vil være nyttig for alle slags selskaper, både små og store.

Kilder:
Inevo: https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/