Andrea mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Har du hørt om OKR før?
Overraskende nok er det få som aldri har hørt om begrepet, før nå i senere tid. OKR er nemlig ikke noe nytt. Tvert imot. Andy Grove grunnlegger av Intel, hentet inspirasjon og videreutviklet begrepet «managing by objective», av Peter Drucker som ble introduserte i 1954, til det som i dag er kjent som OKR.

Grovers læregutt John Doerr hadde internship i Intel da han først ble introdusert for OKR, og forsto fort verdien av systemet. Året er 1999, og som investor og venturekapitalist gjorde han sin største investering på 12 milioner dollar, i google med den gang kun 30 ansatte. Han hadde full tro på selskapet, men det manglet både gode styringsverktøy og ledelseskompetanse, helt til Doerr kom med mer enn investering, nemlig en gave. Gaven var OKR, og selskapet har i dag 88 000 ansatte (Doerr 2018).

Hva er egentlig OKR?

OKR står for Objektiv og Key Results, og er et styresett for gjennomføring. Styringsettet er basert på samarbeid som hjelper bedrifter, team og individer med å sette høye mål, holde fokus på de viktigste aktivitetene til en hver tid, og sette alle i teamet i samme retning. Hensikten er å ta strategien ut i organisasjonen, sette en felles prioritet og retning, og styre mot denne på alle nivåer i organisasjonen (Doerr, 2018). I boken «Measure What Matters» forklarer forfatter John Doerr strukturen til en OKR på følgende måte:

Objektive: HVA ønskes oppnådd – ikke noe mer, ikke noe mindre.

Key Results: HVORDAN skal vi nå målet – spesifikke, tidfestet, aggressive, men realistiske målsetninger. Men mest av alt, de må være målbare.

Eksempel:

Mens et objektive kan stå over lengre perioder/kvartaler, kan Key Results endres underveis. Det sies at å ha tre til fem Key Results vil være nok til å legge en god retning mot måloppnåelsen. Om man har for mange Key Results, vil det føre til at man fort kan miste fokuset på de viktigste punktene, som leder til målet (objektive). Det er viktig å hele tiden følge med på om man har satt riktig KR, om ikke må det byttes.  

Bookis + OKR = SANT

Her vil det komme innlegg fra Bookis om hvorfor de implementerte OKR, deres erfaring og noen tips på slutten!

-Andrea S. Isaksen

Kilde:
Doerr, John. 2018. Measure What Matteres: OKRs – The simple Idea That Drives 10X Growth. Penguin Business. 

Lund, Karl Phillip. 2018. «OKR – Et system for gjennomføring».
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#hva-er-okr

Nilsen, Adrian. 20120 – OKR: Styringssettet som tar individer, team og organisasjoner til nye høyder.
https://www.adriannilsen.no/okr/