Sandrafarah98 mai 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Lurer du på hvordan du kan øke effektiviteten og sikre kontinuerlig fremgang i din bedrift? Kanskje du har mange ideer, men er usikker på hvordan du skal gjennomføre de? Løsningen er OKR; et styringssett, og system for gjennomføring som gjør det enkelt for alle i bedriften å jobbe mot felles mål!

Hva er OKR?

Foreleser Karl Philip Lund introduserte oss i forrige uke for OKR. OKR står for Objective Key Results. Det er et enkelt styresett for bedrifter som benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid (Inevo). Systemet brukes av mange store og vellykkede bedrifter, blant annet Spotify, Google og Netflix. OKR deles inn i to grunnleggende spørsmål som en organisasjon må kunne svare på i alle ledd hvert kvartal. Dersom du kan svare på disse spørsmålene i alle ledd i organisasjonen, skaper du et riktig fokus i bedriften.

  1. Objective: Hva er målet ditt? (Retningen)
  2. Key Results: Hvordan skal du oppnå målet? (Hvordan komme dit)

John Doerr, forfatter av boken “Measure What Matters” forklarer at Objective er det man ønsker og oppnå. Det skal være et mål som er lett å huske og samtidig motiverer og utfordrer teamet. Key results er et sett med kvantitative, målbare beregninger som skal hjelpe deg å nå målet. Nøkkelresultatene skal være enkle å huske. For hvert mål (Objective), kan du ha 2 til 5 nøkkelresultater (Key Results). Dersom du har mer enn 5 nøkkelresultater vil det bli vanskelig å huske dem.

Hvorfor bør man bruke OKR?

OKR øker effektiviteten i bedriften gjennom å bidra til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft. Klare mål som er tilgjengelig for alle i bedriften vil som regel føre til mer motiverte ansatte, og i det lange løp føre til suksess i din virksomhet. OKR sørger for struktur og tydelige mål i din bedrift. Det er fire overordnede årsaker til at det kan være fordelaktig å benytte seg av OKR;

  1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
  2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig
  3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Når mål og strategier i bedriften er tilgjengelig for alle ansatte, skapes det en form for forpliktelse. Det er motiverende for andre å se at “team” i deres bedrift gjennomfører målene de har satt seg. I tillegg blir det tydelig for de ansatte hvorfor deres rolle og arbeidsoppgaver er viktig i bedriften. Ved å heie på hverandre og vite hva alle jobber mot skaper man en sosial kontrakt internt, og et positivt arbeidsmiljø. Man ønsker talentfulle og engasjerte mennesker i sin virksomhet, og som Karl Philip Lund skriver på Inevo;

«Talentfulle og engasjerte mennesker ønsker å jobbe i organisasjoner der deres personlige mål samsvarer godt med bedriftens verdier og mål. Talentfulle mennesker liker å sette høye mål og bli målt på fremdriften. Organisasjoner som blir vant til å sette høye mål og jobbe hardt for å oppnå målene skaper suksesshistorier!» (Inevo)

Hvordan lykkes med OKR:

Vi jobber for øyeblikket med OKR i vår eksamensoppgave, som jeg har skrevet om i forrige blogginnlegg. I den anledning fikk vi en mal av Karl Philip på hvordan man kan sette opp OKR på en god og oversiktlig måte, innenfor hvert team. Malen ser slik ut;

Team: Teamnavn
Objective: Skriv deres Objective (mål)
Teammedlemmer: navn 1, navn 2, navn 3

KR1: Skriv inn Key Result 1 (5/10)
KR2: Skriv inn Key Result 2 (5/10)
KR3: Skriv inn Key Result 3 (5/10)

Notat: Spørsmål, kommentarer eller annet som kan være interessant

Man bør sette seg mål som er vanskelig å oppnå, dersom bedriften alltid når sine mål 100% så er ikke målene utfordrende nok. Tallene bak nøkkelresultatene forteller hvor sannsynlig du tenker det er at du når målet. Ideelt sett skal man sikte mot gjennomsnittlig måloppnåelse på 60-70% (Sprint.no). I tillegg bør man regelmessig oppdatere hvordan man ligger an i forhold til nøkkelresultatene. På den måten har alle oversikt over hvordan arbeidet går, og man kan blant annet få hjelp dersom andre ser at det går dårlig.

Når man først skal komme i gang med OKR i sin bedrift, vil det beste være å begynne i mindre team og teste ut for å se hvordan det går. OKR bør implementeres gradvis i organisasjonen. Når man har testet ut systemet over en periode (minimum 2 kvartaler) kan man videre innføre OKR i hele bedriften. Som med alt annet, må prøve seg frem og teste ut, for å finne ut hvordan man kan bruke OKR på en mest mulig optimal måte for sin bedrift!

Hva er OKR? Video hentet fra Youtube

/Sandra Farah

Kilder:

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/