Robert Sagaas mai 2, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I mitt forrige innlegg var jeg kort inne på hva OKR er og betydningen av det. Nå skal jeg gå nærmere innpå hva begrepet innebærer, bedrifter som bruker det og hvordan det kan brukes til å øke effektiviteten.

Hva er OKR?

OKR, eller, objective, key results, er et enkelt styringssett som skal sørge for å sette ambisiøse mål, sikre fremdrift og ha fokus på de mest primære aktivitetene i en bedrift til enhver tid. I all hovedsak skal OKR svare på to spørsmål, skriver Karl Philip Lund på Inevo sine sider:

Objective: Hva ønsker du å oppnå?

Key results: Hvordan har du tenkt å komme dit?

OKR skal være et enkelt verktøy for å kunne justere, men også skape engasjement rundt mål som bedriften ønsker at skal kunne være målbare. Forskjellen fra de mer tradisjonelle planleggingsmetodene er at OKR-er blir satt, sporet og evaluert – vanligvis kvartalsvis, skriver Felipe Castro på sine sider. Slik kan man følge med på, og justere, ettersom hva slags utvikling et selskap befinner seg i. På denne måten finner man fort ut om målene er nådd, og hva man eventuelt trenger å justere til neste gang mål skal settes. Da kan man også evaluere arbeidsmetodene som er benyttet gjennom forrige periode, og eventuelt endre disse ved behov.

Målene bør være utfordrende slik at de ansatte har noe å strekke seg etter, men samtidig så realistiske at det skal være mulig å nå disse gjennom hardt arbeid. Målene skal være korte, inspirerende og de skal engasjere. Samtidig er det viktig å sette opp mål som gjør at det skaper engasjement og motivasjon hos de ansatte. Målet med OKR er at alle i en bedrift jobber i samme retning.

Sjekk ut denne videoen for en enkel gjennomgang av OKR:

Video hentet fra Youtube (Safaraz Ali)

Eksempel på OKR

Et eksempel på hvordan OKR kan se ut er slik som vi har satt den opp i vår eksamensoppgave der vi skal sette opp nettbutikk:

Objective: Opprette en fullt fungerende nettbutikk. Oppnå høy kompetanse om drift av en nettbutikk. Oppnå høy kompetanse i markedsføring av nettbutikken gjennom sosiale kanaler.

KR1: Brukeren får en god opplevelse fra første møte med butikken til varen er levert. (5/10)

KR2: Få 150 følger innen oppstart på tvers av sosiale plattformer. (4/10)

KR3: Oppnå 5 salg i løpet av eksamensperioden. (3/10)

KR4: Få 20 abonnenter til nyhetsbrev i løpet av eksamensperioden. (6/10)

KR5: Fullføre photoshoot og ferdigstille bilder av produktene innen 1. juni. (6/10)

Merk tallene i parentes. På en skala fra 1-10 setter man opp hvor realistisk det er for oss å kunne nå målene våre. Vi skal ukentlig rapportere inn tallene våre slik at vi kan måle fremgangen vår opp mot målet som er satt. Føler vi at vi har kommet nærmere målet, så justerer vi også tallene i parentes opp.

OKR brukt blant bedrifter

Styringssettet ble først introdusert av Andy Grove da han jobbet i Intel. Senere ble det lært videre til John Doerr av førstnevnte. John Doerr introduserte videre OKR til et selskap han både hadde investert i følelsesmessig og økonomisk; Google. På denne tiden slet selskapet økonomisk og de trengte en annen retning å gå. I 1999 introduserte han styringssettet for grunnleggerne av selskapet; Larry Page, Sergey Brin. Teamet i Google fikk umiddelbart troen på systemet og har siden den gang brukt dette. Slik har selskapet vokst til å bli et av de største i verden. Her kan du også lese mer om hvordan selskapet bruker OKR aktivt i sin bedrift.

Dette har blitt en populær form for flere bedrifter å sette seg sine mål. Store selskaper har tatt det i bruk og her ser du noen eksempler på dette:

  • LinkedIn – bruker OKR til å fokusere på hva som er viktig i den nåværende situasjonen
  • Amazon – Har en visjon om å bruke OKR for å sikre at ansatte jobber i tråd med det som er selskapets mål.
  • Microsoft – Bill Gates bruker OKR og mener det har mye å si for hva slags lederstil han har.
  • Twitter – brukes på et kommunikasjonsmessig nivå som sørger for at alle ansatte kan se og forstå hva andre jobber med.

Her kan du se videre på hvilke andre selskaper som har tatt OKR i bruk og hvorfor.

Bilde hentet fra Unsplash.com

Hvordan øke effektiviteten?

OKR er et effektivt system som ved god gjennomføring hjelper et selskap sine ansatte med å fokusere mot satte mål. Samtidig må det komme frem hva som er målsetningen og i hvilken retning man ønsker at de ansatte skal dra. Ideen om at din innsats kan ha noe å si for i hvilken retning firmaet går, kan ha noe å si for motivasjonen til de ansatte. Samtidig er det viktig at man er tydelige på hva som er målene slik at alle jobber effektivt for å nå disse. Det kan også sørge for bedre kommunikasjon i et selskap når team jobber sammen om de OKR som er satt. Da er man avhengig av et godt samarbeid for å finne de beste løsningene. Karl Philip Lund peker spesielt på fire punkter som er viktige:

1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten

2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig. En undersøkelse gjengitt av Harward Business Review viser at 95% av alle ansatte er usikre på hva som er bedriftens strategi.

3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene

4. Alle i bedriften vet hva som foregår.

Hvordan jeg ser på OKR

Siden vi ble introdusert for OKR har vi blitt bedt om å rapportere ukentlig om OKR i forhold til nettbutikken vi skal opprette til vår eksamen. Disse målene blir rapportert inn på en plattform som heter Basecamp. Der skal alle grupper i årets skal rapportere inn hvordan man ligger an fra uke til uke. På denne plattformen ligger alle gruppene sine mål åpne slik at andre kan se disse. Da vi satte oss ned for å opprette mål den første uken var alle på gruppen tydelige på at vi ønsket mål som skulle være hårete, og som vi må jobbe skikkelig for å kunne nå.

Videre er dette en effektiv måte å se hvordan vi ligger an med målene våre fra uke til uke. Det er et fint verktøy til å skape kommunikasjon mellom medlemmene i gruppen. Siden vi skal rapportere inn mål hver uke har vi et møte på Zoom der vi diskuterer målene våre og hvordan fremgangen vår har vært. Samtidig har satte mål gjort at alle på gruppen er klar over hva som må til for at vi skal kunne nå målene vi har satt. Jeg ser også på OKR som et verktøy der gruppens medlemmer kan motivere hverandre og jobbe sammen for å nå målene man ønsker. Verktøyet bidrar til at man kan sette seg klare mål til hvilken retning man ønsker å gå.

Konklusjonen min er at dette er et godt verktøy, men det forutsetter at alle i en bedrift er godt informert om hva dette går ut på. Ledelsen må kommunisere begrepet OKR tydelig og enkelt, slik at de får forståelse for hva dette går ut på i bedriften. Det er viktig for at de ansatte blir motiverte. Målene bør være realistiske, selv om ansatte også trenger mål å strekke seg etter slik at de yter sitt beste. Bedriften er avhengig av et godt internt samarbeid, slik at det er lett å samarbeide og jobbe mot felles mål. I tillegg er det helt vesentlig at bedriften følger opp, ukentlig, månedlig eller kvartalsvis ut fra hva som passer best for hver bedrift. På den måten vil ansatte føle seg inkludert og at deres blir satt pris på. Da vil dette være motiverende.

Bilde hentet fra Pixabay.com

Bilde hentet fra Pixabay.com:

https://pixabay.com/photos/teamwork-team-gear-board-chalk-2499638/

Bilde hentet fra Unsplash.com:

https://unsplash.com/photos/wD1LRb9OeEo

Kilder:

Betterworks blog. Sist oppdatert: 22.04.2014. «Keys to OKR Success: A Q&A with the Man Who Introduced OKRs to Google, John Doerr». Hentet 01.05.2020 fra: https://blog.betterworks.com/keys-okr-success-qa-john-doerr/

Encyclopædia Britannica. Sist oppdatert: 17.03.2020. «Andrew S. Grove – American businessman». Hentet 01.05.2020 fra: https://www.britannica.com/biography/Andrew-S-Grove

Felipe Castro. Sist oppdatert: ukjent. «What is OKR?». Hentet 01.05.2020 fra: https://felipecastro.com/en/okr/what-is-okr/

Harvard Business Review. Sist oppdatert: oktober 2005. «The Office of Strategy Management». Hentet 01.05.2020 fra: https://hbr.org/2005/10/the-office-of-strategy-management

Inevo. Sist oppdatert: 18.12.2018. «OKR-et system for gjennomføring». Hentet 01.05.2020 fra: https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#hva-er-okr

Inevo. Sist oppdatert: ukjent. «Karl Philip Lund». Hentet 01.05.2020 fra: https://inevo.no/ansatte/kp/

Organisational mastery. Sist oppdatert: 04.04.2020. «The system of OKR at Google». Hentet 01.05.2020 fra: https://www.organisationalmastery.com/okr-at-google/

Organisational mastery. Sist oppdatert: 04.04.2020. «Which companies use OKR? Take A Look At These Successful Companies». hentet 01.05.2020 fra: https://www.organisationalmastery.com/which-companies-use-okr/

The Verge. Sist oppdatert: 04.12.2019. «The rise, disappearance, and retirement of Google co-founders Larry Page and Sergey Brin». Hentet 01.05.2020 fra: https://www.theverge.com/2019/12/4/20994361/google-alphabet-larry-page-sergey-brin-sundar-pichai-co-founders-ceo-timeline

Weekplan. Sist oppdatert: september, 2019. «Why Are All The Top Companies Using OKR’s?». Hentet 01.05.2020 fra: https://weekplan.net/top-companies-using-OKR%E2%80%99s