pernilleskei mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

OKR er et styringssystem/strategi som hjelper organisasjoner
og selskaper å nå sine mål. Det er en oversiktlig måte for alle ansatte å se hva
medarbeidere jobber mot, og hvor langt på vei de er til nå målene sine.

Objective = Hva ønsker du å oppnå?
Key result = Hvordan skal du komme dit?

Alle i bedriften setter sine egne mål for en gitt
tidsperiode, for eksempel ett år. Målene man setter kan være for teamet man jobber
med, hele selskapet, eller personlig. Objektivet er et mer overordnet mål som
forklarer hva du ønsker å oppnå, mens «key results» defineres med tall slik at det
blir enkelt å måle i fremtiden. Det skal ikke være lett å nå målene sine, derfor
må man være ambisiøs når man setter dem. Målene kan regnes som «ferdige» når
man har nådd 70-75%, og hvis man noen gang kommer til 100% skal veien dit ha
vært svært lang og krevende. Etter man har begynt å jobbe skal hver person/hvert
team oppdatere sine key results hver uke slik at alle kan se hvor langt på vei
de er kommet. Underveis kanskje man finner ut at målet ikke lenger er det
samme, og da kan man endre på sin OKR.

Så fort man er kjent med konseptet til OKR tar det ikke mye
tid å implementere. Det er heller ikke spesielt tidkrevende å gjennomføre en
oppdatering av sine key results hver uke. Store selskaper som Google, LinkedIn,
Zynga, Twitter, Uber og mange flere bruker OKR, men systemet kan passe inn i
mange forskjellige industrier og oppsettet er fortsatt det samme – altså er det
veldig intuitivt og man trenger ikke spesielle kunnskaper for å bruke det.

Hvordan blir en bedrift
mer effektiv med OKR?

Måten man evaluerer målene på er enkel og effektiv, som gjør
at man kan fokusere tiden sin på forbedring i stedet for å gjennomføre
kompliserte og tidkrevende evalueringer. Når OKR er tilgjengelig for alle å se
er det mindre sjanse for at det oppstår misforståelser. For eksempel at to team
jobber med samme type arbeid eller med noe som motstrider hverandre. I stedet
kan det øke effektiviteten i et selskap fordi

Kilder:

https://weekdone.com/resources/objectives-key-results

https://www.linkedin.com/pulse/beginners-guide-okr-framework-ragavendran-madhusudanan/