cathinkag april 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget sier jeg litt om hva OKR er, og hva et slikt system innebærer. Jeg nevner noen bedrifter som bruker det. Jeg sier litt om hvorfor det er smart å benytte seg av dette systemet og hva min personlige mening om OKR er.

OKR | DIG2100 (2103)

OKR står for Objective, Key Results. Det skal hjelpe deg med å gjennomføre de ideene man ønsker å få satt ut til livet. Bedriftene som benytter seg av dette systemet lager nye OKR mål hvert kvartal.

 • Objective: Hva ønsker du å oppnå?
 • Key results: Hvordan har du tenkt å komme dit?

Om du har kontroll på disse to spørsmålene hvert kvartal tvinger du bedriften til å tenke over hvordan målene skal bli nådd og hva som kreves for å nå de. I tillegg til at det skal være felles mål for hele bedriften skal også hver enkelt ansatt lage sine egne OKR mål. Disse skal være synlig for alle slik at det er et transparent samarbeid mellom alle og man kan knytte kontakter ut i fra felles mål.

OKR målene må være såpass høye at det kreves hardt arbeid og fullt fokus for at de skal nåes. Målene må være verdt å jobbe for å gjøre at bedriften sitter igjen med et «pluss» etter at målet er nådd.

Bedrifter som bruker OKR

Det er idag svært mange bedrifter som benytter seg av OKR, og man kan jo da tenkte seg til at mye av suksessen deres er nettopp fordi de benytter seg av dette systemet.

 • Adobe
 • Amazon
 • Finn.no
 • Google
 • INEVO.no
 • LinkedIn
 • Netflix

Alle disse bedriftene bruker OKR og har suksess.

Men hvorfor er OKR så genialt?

Det er fire fordeler med OKR:

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business Review)
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår

OKR setter en tydelig ramme for bedriften og hva man ønsker å oppnå. Det er felles mål hele veien.

 • Det skapes én retning man ønsker at skal følges i hele bedriften.
 • Det skaper engasjement hos de ansatte, spesielt når man ser resultat av arbeidet.
 • Og det siste punktet som kanskje også er det viktigste, det er et system for gjennomføring. Alle bedrifter kan ha mange mål som man ønsker at skal gjennomføres, men uten et ordentlig system for hvordan disse skal gjennomføres blir det likevel vanskelig å nå dem.

Jeg mener selv at OKR er genialt og at flere bedrifter bør ta det i bruk. Men jeg ser også vanskeligheten for eldre bedrifter med å ta i bruk OKR. De har gjerne gjort det på samme måte i alle år og det har fungert. De vil nok kanskje ha vanskeligheter med å se hvordan OKR kan løfte bedriften opp, og gi økning i antall kunder.

Jeg tror det er viktig å begynne med OKR i det små hvor man lager mål som ikke føles umulig ut når man ser på dem, men som heller gir en følelse av at de er oppnåelige, og en tankegang som sier «dette skal vi greie». Det er viktig at målene blir fulgt opp hver uke og at man gir feedback til de ansatte på hva som må forbedres. Slik vil man sørge for at alle fortsetter å «dra» i samme retning og at ikke folk gradvis sklir ut fordi det mangler oppfølgning. Da vil man på slutten av kvartalet mest sannsynlig sitte med et dårlig resultat.

For å nå mål må man sette mål!

Kilder: