mariksande97 februar 18, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Jeg kjenner flere som har ekstremt mange gode ideer – de skal gjøre noe som ingen andre før dem har fått til eller gjort! De skal revolusjonære bransjen sin! Men, til syvende og sist, mangler de gjennomføringsevne – de kommer aldri i gang (og om de kommer i gang, gjennomfører de vartfall ikke). OKR er et system for nettopp gjennomføring, og dermed et viktig verktøy for enhver bedrift. 

hva står OKR for?

OKR står for følgende: Objective, Key Results. Objective er da hovedmålet (hva ønsker du å oppnå?), mens Key Results er undermål, for å nå hovedmålet (hvordan har du tenkt å komme dit?). Grunnleggende handler det altså om å svare på disse to spørsmålene, på tvers av alle ledd i organisasjonen, hvert kvartal. Fordelen med systemet er derfor at det tvinger frem prioritering og et ekstremt fokus i bedriften.

OKR er en ledelsesmetode som bidrar til å sikre at selskapet fokuserer på de samme viktige områdene, på tvers av hele organisasjonen

Jhon DoerR, 1999 (min oversettelse)

hvorfor er OKR viktig for din bedrift?

I bedrifter hvor det ikke finnes spesifikke retningslinjer å følge kan det oppstå stor forvirring blant de ansatte. Det samme gjelder om ledelsen er klare på sine mål, men ikke kommuniserer godt nok ut til de ansatte. OKR tilrettelegger for tydlige prioriteringer som dermed setter fokus og virker samlende og engasjerende for de ansatte. Styringssystemet er derfor til hjelp for en bedre internkommunikasjon i organisasjonene ettersom alle ansattes mål er tilgjengelige for alle.

Foto: https://upraise.io/blog/ensure-successful-okrs-avoid-mistakes/

Når OKR anvendes vil det gi et klart og tydlige bilde av organisasjonen. Alle involverte vet nøyaktig hva som er forventet av dem og hva de skal strekke seg etter.

ikke en «to-do-list»

Hver Objective bør ikke ha mer enn 3-4 key results (KR1, KR2 osv). Har du for mange mål å strekke deg etter kan det fort bli overveldende, og derav ha en motsatt effekt. Fokuser på de viktigste, og ha mål som er målbare – slik at du kan kontrollsjekke om du har nådd målene i ettertid. Det må ikke forveksles med arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgaver er veien for å nå key results.

Se John Doerrs TED TALK om OKR

Liste over store aktører som benytter seg av OKR:

  • Facebook
  • Amazon
  • Google (hvert kvartal siden 1999)
  • Linkedin
  • Netflix
  • Yahoo
  • Spotify
  • Samsung

Kilder:

https://www.atiim.com/blog/top-companies-that-use-okrs/ https://upraise.io/blog/ensure-successful-okrs-avoid-mistakes/ https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/