veggis86 mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

How to Write Objectives and Key Results? | Best OKR Examples of 2019

Jeg forklarte kort i mitt forrige innlegg rundt dette med OKR. Dette er et tema som stadig flere organisasjoner og bedrifter begynner å forstå viktigheten av for at man skal kunne klare å oppnå de målene som man har satt, men dessverre så er det også veldig få her i Norge som benytter seg av OKR. Kort fortalt så handler OKR om et system for gjennomføring og ifølge Karl Philip Lund så gir dette muligheter for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid.

Hva er OKR?

Kort film om som forklarer hva OKR er

OKR er forkortelsen for Objective, Key Results der objectives skal formidle hva man ønsker å oppnå og Key Results skal fortelle oss hvordan vi skal nå vårt objective. Det å skrive en god OKR handler om å sette seg ned enten om man er alene eller om man skal gjøre det som ett team, og gå inn i dybden av hva man virkelig ønsker å oppnå. Mange lurer på hvorfor man skal ta i bruk OKR som en del av de daglige rutinene sine.

Bedrifter har mål, og ett slikt mål kan for eksempel være å «oppnå 20% kundevekst i løpet av neste kvartal». Med etterfulgt Key Results for hvordan man skal oppnå ett slikt mål så vil dette resultere i økt fokus, større engasjement og gjøre det enklere for selskaper å følge opp og styre sine ansatte, men samtidig så gir det også de ansatte en bedre forståelse for hva selskapets mål er for noe. Dette vil sørge for at arbeidet opp mot det store målet ikke vil føles så tungt fordi man jobber ukentlig for de Key Resultsene man har satt seg, og evenuelt gjøre de justeringer som må til for å havne i mål. «En god OKR bør være målbart og tidsbestemt»

Eksempel på ett selskaps OKR:

Objective : Øke selskapets omsetning med 20%

Key results :

 • Skaffe 100 new kunder først 2.kvartal.
 • Redusere kundeflukt med 5%

4 fordeler ved å implementere OKR i sine daglige rutiner:

 1. Selskapets mål kommer tydelig frem
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig.
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene. Ved å kommunisere bedre og offentliggjøre sine «KR», så vil man kunne bedre veilede de som trenger hjelp.
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår.

Her er en kort liste av noen selskaper som benytter seg av OKR:

 • Facebook
 • Google
 • Dropbox
 • LinkedIn
 • LG
 • Netflix
 • Samsung
 • Schibsted

Mange tenker nok at OKR er kun for de store kjente selskapene og dette vil ikke fungere for oss. Det vi mennesker er veldig flinke på og da tenker jeg kun etter hva jeg mener, er at vi er veldig flinke på å se på suksesshistorier som noe uoppnåelig. At dette handler om kun flaks og vil ikke skje med oss. Bak enhver suksesshistorie så ligger det mye svette og tårer, hardt arbeid og høyt fokus. Man gir ikke opp og man forsetter å feile helt til man klarer det. Selv har jeg troen på at OKR er et fantastisk system å følge, men det krever en del arbeid for å havne i mål og få det til å fungere. Det vil være lurt å teste ut dette i små grupper til å starte med før man gjennomfører det i større skala. Start gjerne i små team.

Kilder:

https://medium.com/ntask/how-to-write-objectives-and-key-results-best-okr-examples-of-2019-24e813faf0ac

Karl Philip Lund, 18.12.2018: https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/