mfper mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi har nå begynt tredje og siste modul i valgfaget Digital Markedsføring. Vi har nå begynt å sette opp våres egen nettbutikk som en del av våres eksamensoppgave. Vi har hatt en gjennomgang av Objektive key results med Karl Philip Lund.

OKR er en tilnærming til målstyring som går ut på å hjelpe organisasjoner å nå sine langsiktige og kortsiktige mål. OKR er et akronym som står for Objektive Key result. Objektive går ut på hva organisasjonen ønsker å gjøre innenfor en tidsperiode. Det vil være selve målet som organisasjonen ønsker og oppnå og grunnet til at de bruker denne metoden for målstyring. Etter organisasjonen har bestemt seg for hva de ønsker å oppnå, så setter de sine Key results. Det målbare resultater man setter seg for å oppnå det målet de har satt seg. Key results fungerer slik at de skal være vanskelige å nå og det må jobbes hardt for å få til samtidig som det gir en indikasjon på hvor nærme eller langt unna de er fra å nå målet(objektive). Tanken er at det skal være 50 prosent sjanse for å nå key resultsene. Det gjør at det er viktig registrere underveis hvor nårme de er med å nå key resultsene som de har satt. Det vil gi en tydelig indikasjon på hvor nærme hovedmålet de er underveis og hvor reliastisk det vil være å oppnå  det endelige hovedmålet.

Eksempel på oppsett av OKR

Vi har i min gruppes eksamen begynt å planlegge hvordan vi skal lage en egen nettbutikk. Vi har også benyttet oss av målstyringsmetoden OKR. Dette er hvordan vi har valgt å sette det opp.

Objective:Tilegne den kompetansen vi trenger for å få en velfungerende nettbutikk, samt lansere og selge produktene. Skape en stilren og tiltrekkende nettbutikk samt å ha det gøy med prosjektet.

KR1:Ferdig tilrettelagt nettbutikk med mål om selge produktene (5/10)

KR2:Mål om å selge 10 enheter (endringer vil forekomme)  (5/10)

KR3:Mål om å få 50 besøkende i vår nettbutikk i uken (5/10)

KR4: Få 500 følgere på tvers av sosiale plattformer før endt eksamensperiode (5/10)

Notat: Mulig vi utvider produktsortiment etterhvert som vi ser hvordan det går. Endringer kan forekomme ila de neste ukene.

Fordeler med OKR

Det er flere store selskaper rundt om i verden som benytter seg av OKR som rammeverk for å oppnå sine mål F.eks Amazon, Google og Samsung. Det vil være fornuftig å tenke at når flere av verdensledende selskaper i hvert sitt felt brruker OKR så vil de støtte opp mot at det er et rammeverk som fungerer . Det skaper fordeler gjennom at de vil ha oversikt underveis om hvor sannsynelig det er å oppnå det aktuelle målet.

kilder:

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

https://blogg.bekk.no/okr-rammeverket-som-skaper-verdens-beste-bedrifter-2de7a2266c5a