Christineengebretsen mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi er nå ferdig med den andre uken av denne modulen innen e-varehandel, og vi har i de to siste forelesningene lært om OKR, hva det er og hvordan man skal bruke det i bedriften.

Hva er OKR?
OKR står for Objective, Key Results hvor Objective skal svare på hva du ønsker å oppnå og Key results handler om hvordan du har tenkt til å komme dit, og handler helt enkelt om å besvare disse spørsmålene. OKR brukes som et enkelt styringssett for å holde fokus på de viktigste aktivitetene, sikre kontinuerlig fremdrift og sette høye mål. Når perioden for målet er slutt, er det viktig å se om man endte opp med det resultatet man ønsket eller ikke. 


Bilde her.

Et eksempel på hvordan OKR fungerer
(Eksempelet er basert på eksamensoppgaven vår om å lage en funksjonell nettside)

Et OKR skal inneholde et objective og key results, som nevnt over skal svare på hva du ønsker å oppnå og hvordan du tenker å nå målet ditt.

Objective: Lansere en brukervennlig og funksjonell nettbutikk med fokus på markedsføring for å oppnå flest mulig salg og visninger på siden innen endt eksamensperiode.
KR1: Lansere en funksjonell nettbutikk (9/10)
KR2: Få 500 besøkende på nettbutikken (6/10)
KR3: Få 30 abonnenter på nyhetsbrev (5/10)
KR4: Få 500 følgere i sosiale medier (4/10)
KR5: Ha 5 unike produkter i nettbutikken (7/10)

Hvorfor benytte seg av OKR?
Flere av de store selskapene vi kjenner til har valgt å benytte seg av OKR. Blant disse finner vi Netflix, Samsung, Facebook, Google og LinkdIn for å nevne noen. Og hvorfor velger disse egentlig å benytte seg av OKR for å gjøre sin bedrift best mulig?
Det kan være vanskelig å komme langt uten å sette seg mål eller lage en plan på hvordan fremdriften skal være. Det vil derfor være svært nyttig å bruke OKR, da det kan være med på å motivere de ansatte til å bli enda bedre, og sammen gjøre bedriften best mulig. Det vil alltid være ekstra motiverende når man har et felles mål man jobber mot. Et annet  eksempel er at det gir bedre fokus. Ved å implementere OKR i bedriften «tvinges» man dermed til å prioritere det som faktisk er viktig, og man kan utelukke rotete og uoversiktlige mål.

Kilder:
Kilder: https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/