samesc mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I denne ukens forelesning har vi lært om OKR, hva dette er g hvordan man kan bruke dette i bedrifter. Hva er OKR? OKR står for Objective Key Results. Dette kan deles inn I to ulike deler der Objective omhandler målene bedriften vil sette seg, mens Key results omhandler veien mot dette målet. Hvorfor benytte …