Minityret mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Objective, Key Results (OKR) er et system for gjennomføring
av prosjekter. Dette verktøyet brukes av bedrifter for å sette fremtidige mål,
slik at fremdriften av bedriften har noe å strekke seg etter. OKR brukes også til
å sette lys på de viktigste målene bedriften har, og hva bedriften sikter
etter. Derfor er det viktig at målene er gjennomførbare, og realistiske.

OKR skal i all hovedsak besvare to ulike problemstillinger
for bedriften. Først og fremst har vi «objective», som består av hvilke
ambisjoner bedriften har, hvorvidt disse ambisjonene er høye eller lavere. Dette
går under hvilke ambisjoner bedriften har for fremtidig arbeid.

Med Key results, menes det hvordan bedriften har tenkt til å
nå de målene de har satt seg. Derfor er det viktig at disse målene er målbare,
og realistiske. Dette må også være mål som er tidsbestemt, slik at det er mulig
å analysere de ulike målene etter hvert som de eventuelt møtes eller ikke
møtes.

Flere stor bedrifter som Microsoft og Amazon benytter OKR.
Flere av de bedriftene som gir best resultater i Norge, benytter seg aktivt av
OKR. Denne måten å måle de ulike ambisjonene og målene en bedrift har, er svært
enkel og lett gjennomførbar. Itillegg til dette gir OKR, gode resultater, og
det er lett å følge med på hvordan bedriften utvikler seg mot de ulike målene.
Derfor er det lettere å tilpasse bedriften ettersom disse målene blir møtt
eller ikke. Samtidig er det slik at med et OKR system, blir det mer samarbeid på
tvers av ulike avdelinger i en bedrift. Dette gjør at samholdet øker og at
motivasjonen til arbeidstakere øker.

Hvordan benytte seg av OKR.

Som nevnt tidligere er det viktig at bedriften har gjennomførbare
og realistiske mål for seg selv. Med dette menes mål som bedriften kan strekke
seg etter, gjerne mål som ligger litt utenfor komfortsonen til bedriften. Disse
målene burde være utfyllende og konkrete, slik at medarbeidere og bedriften i
sin helhet, vet hva det jobbes mot. Det er viktig at det kommuniseres godt
mellom ledelsen og medarbeidere, slik at disse målene er klare på alle ulike
nivå i bedriften. På denne måten blir det et mer kollektivt arbeid mot
oppfyllelse av disse målene.

Etter at de ulike målene er fastsatt, er det viktig med god
planlegging og kommunikasjon på tvers av ulike avdelinger i bedriften. Det er
her viktig å komme frem til en felles forståelse om hvordan det skal jobbes for
å kunne nå målene, innen tidsfristen. Disse målene skal være målbare, og derfor
er det viktig at de oppfølges tett av de ulike avdelingene, slik at man kan
tilpasse seg i henhold til de ulike målene.

Det er viktig at teamledere, eller andre avdelingsledere, ofte
tar seg tid til å kommunisere ut til medarbeiderne slik at man har en
forståelse om hvordan man ligger an i forhold til oppfyllelse av de ulike
målene. De ulike lederne, må ofte gå igjennom fremgangen og resultatene til
bedriften, for å få en helhetlig bilde på hvordan man ligger an, eventuelt hvordan
noen endringer har ført til bedre eller dårligere utbytte. Målene i seg selv burde
også være justerbare, slik at det er mulig for bedriften å tilpasse seg
markedet. Dersom bedriften, plutselig får en uforventet enorm omsetning, kan
målene justeres ut ifra markedet. Med en startsperiode med bruk av dette
systemet, kan man også analysere om målene har vært for lave, og hvor man
eventuelt kan justere disse målene. Deretter kan man justere og stille bedre
forberedt mot en ny periode hvor bedriften skal sette nye mål, å strekke seg mot.

Hvorfor benytte OKR?

Karl Phillip Lund, trekker frem fire fordeler ved benyttelse av OKR systemet i en bedrift.

 1. Det er kun de viktigste målene i bedriften som
  blir benyttet. Målene skal være så konkrete som mulig, og det skal også kun
  bestå av få mål, slik at man strekker seg og jobber mot de aller viktigste
  delene i bedriften.
 2. Ved kommunikasjon og planlegging, så vil alle de
  ansatte ha kunnskap om hva bedriftens mål innebærer. De får kunnskap om hva
  bedriften ønsker, og hvordan de ønsker at de ansatte skal nå disse målene.
  Dette er utmerket for arbeidsmoral, samt å skape en betydning for arbeidet.
 3. Alle i bedriften for en forståelse om hvordan bedriften
  ligger an i forhold til oppfyllelse av kravene. Her får man en ide om hvorvidt
  man ligger godt eller dårlig an.
 4. Alle ansatte i bedriften har en forståelse om hva
  som foregår i bedriften. De vil føle seg inkluderte, og føle at de har en
  viktig rolle i bedriften, i og med at de ser resultater i form av målene som er
  satt av bedriften.

Det er ikke nødvendigvis et faktum for god markedsføring, og
det er heller ikke slik at dette er en oppskrift på å oppnå suksess i en
bedrift. Hvis man tar i bruk OKR på riktig måte, og stiller seg riktige og gode
mål, vil dette i aller høyeste grad gi bedriften en liten dytt i riktig
retning. Deretter er det viktig at mange andre punkter utenfor OKR blir møtt. Dersom
man benytter seg av systemet, er det ikke et automatisk hjelpemiddel som fører
til suksess, men heller en ekstrahjelp som kan sette bedriften på riktig vei
mot en suksessfull virksomhet.